Keramické dymníky zvané "kochy", "kozuby", "krby", "krbečky" a "sopouchy" v ikonografickém materiálu Chebského muzea v Chebu a ve sbírkových fondech českých a moravských muzeí

Title: Keramické dymníky zvané "kochy", "kozuby", "krby", "krbečky" a "sopouchy" v ikonografickém materiálu Chebského muzea v Chebu a ve sbírkových fondech českých a moravských muzeí
Variant title:
  • Keramische Rauchkammern, genannt "kochy", "kozuby" ("Essen"), "krby" ("Kamine"), "krbečky" ("Kaminchen") und "sopouchy" ("Rauchlöcher") im ikonographischen Teil des Egerländischen Museums in Eger (tschechisch: Chebské muzeum v Chebu) und in den Sammlungen der böhmischen und mährischen Museen
Source document: Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 305-321
Extent
305-321
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BRYCH, V.—STEHLÍKOVÁ, D.—ŽEGKLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Katalog výstavy. Praha - PÚSPPOP, 180 s.

[2] BUTZBACH, J., 1928: U kacířů v české zemi. Praha, zejména s. 48.

[3] DVOŘÁK, K., 1975: Humanistická etnografie Čech. Johannes Butzbach a jeho Hodoporicon. Praha — Univerzita Karlova 114 s.

[4] FROLEC, V.—VAŘEKA, J., 1983: Lidová architektura. Encyklopedie. Praha — SNTL, Bratislava — Alfa, 360 s.

[5] HRUŠKA, J. F., 1893: Statek a chalupa na Chodsku. Český lid II, s. 44—53, 153—158, 566—575, 645—655, zejména 651—653.

[6] JEŘÁBEK, R., 1957: Zaniklé způsoby rozněcováni ohně a osvětlování obydlí na Valašsku. Český lid 44, s. 252—258.

[7] JIHOČESKÁ VLASTIVĚDA 1987: Jihočeská vlastivěda. Řada A. Národopis. Plzeň—Stráž 257 s.

[8] MERINGER, R., 1891: Das Bauernhaus und dessen Einrichtung. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien XXI, s. 101—152, zejména 149 a násl.

[9] MERINGER, R., 1899: Pučná kuča u Bosni i Hercegovini. Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini XI, zejména s. 200, obr. 2.

[10] MERINGER, R., 1906: Das deutsche Haus und sein Hausrat. Leipzig, zejména s. 42, obr. 59.

[11] MOSZYŃSKI, K., 1928: Kultura ludowa Słowian I. Kultura materjalna. Krakow, 710 s., zejména s. 588, obr. 495 (1. vydáni).

[12] MOSZYŃSKI, K., 1967: Kultura ludowa Słowian I. Kultura materjalna. Warszawa, 752 s., zejména s. 602, obr. 495 (2. vydání).

[13] PETER, B., 1984: Egy XIV. századi desztilláló készülek a királyi palota északi elöndvarán folyó ásatások anygából. Budapest Régiségi XXVI, s. 217—226.

[14] PETRÁŇ, J. a kolektiv, 1985 I/2: Dějiny hmotné kultury I/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha — SPN, 999 s. a XVI tab., zejména 670.

[15] PLESSINGEROVÁ, A., 1962: Vývoj svíceni a osvětlovacích zařízení ve slovanských obcích pod Javorníkem. Sborník Národního muzea, řada A, XVI, s. 164—183, 2 tab., 6 obr., zejména s. 166.

[16] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha — Academia, 320 s. a tab., zejména s. 17, 160 a obr. 104a.

[17] SCHEUFLER, V., 1966: Lidové hrnčířství v českých zemích. In: Lidová hrnčina v ČSSR. Kultura a tradice sv. 6. Práce Slováckého muzea — Uherské Hradiště, s. 7—37 a přílohy.

[18] SCHEUFLER, V., 1972: Lidové hrnčiřství v českých zemích. Praha — Academia, 224 s., a 96 příloh, zejména s. 46 a příloha 55.

[19] SCHEUFLER, V., 1975: Katalog lidové keramiky (hrnčina, bělnina, kamenina, porcelán, kachlové zboží) ze sbírek národopisného oddělení Národního muzea v Praze. Praha — Národní muzeum, 415 s. a XX tab.

[20] SKRUŽNÝ, L., 1980: Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských, středověkých a novověkých objektech i mimo ně. AH 5, s. 221—242.

[21] SKRUŽNÝ, L., 1989: Výstava Tradiční lidový interiér v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Muzejní a vlastivědná práce 27 (97), s. 230—232, zejména pozn. 1.

[22] VYDRA, J., 1958: Lidová architektúra na Slovensku. Bratislava — SAV.

[23] ZELENIN, D., 1927: Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin und Leipzig, 424 s. a V tab., 1 mapa, zejména s. 75, 76, 280—281, obr. 25, 26 a 226.

[24] ZÍBRT, Č., 1950: Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha-Vyšehrad, 630 s., zejména s, 31, 32.