Kostrový hrob H11 kultury s lineární keramikou z neolitického sídliště u Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo

Název: Kostrový hrob H11 kultury s lineární keramikou z neolitického sídliště u Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo
Variantní název:
  • Körpergrab H11 der Kultur mit Linearbandkeramik von der neolithischen Siedlung bei Těšetice-Kyjovice, Bez. Znojmo
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 103-126
Rozsah
103-126
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.