Rozšířené vyhledávání

Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 41747

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1992, vol. 41, issue E37.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1980, vol. 29, issue E25.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1961, vol. 10, issue E6.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1964, vol. 13, issue E9.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1965, vol. 14, issue E10.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1958, vol. 7, issue E3.

Článek
Ondráček, Jaroslav. K otázce předminulosti a minulosti v italštině a v angličtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, roč. 22, č. A21, s. 57–68.

Článek
Jiráček, Jiří. K interferenci v ruské sufixální derivaci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, roč. 22, č. A21, s. 35–40.

Článek
Back matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1986, roč. 35, č. A34, s. .

Kapitola
Kopecký, Milan. Věhlasný postilograf a hymnograf. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 50–56.

Kapitola
Kopecký, Milan. Magnae famae historicus. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 71–77.

Kapitola
Kopecký, Milan. "Vidění" faráře z Veverské Bítýšky. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 108–114.

Kapitola
Kopecký, Milan. Velikán barokní poezie. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 20–28.

Kapitola
Kopecký, Milan. Pouze obránce jazyka a národa?. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 37–42.

Kapitola
Kopecký, Milan. Šimon Cyrenenský raně barokní hymnografie. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 6–12.

Kapitola
Kopecký, Milan. Žďárský opat v čele homiletické družiny. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 115–121.

Kapitola
Kopecký, Milan. Rozporná barokní osobnost. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 128–134.

Článek
Slavica litteraria. Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 145.

Kapitola
Kopecký, Milan. Rejstřík osob. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 141–144.

Kapitola
Front matter. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. .

Kapitola
Kopecký, Milan. Od legendy k románu. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 64–70.

Kapitola
Kopecký, Milan. Mistr konceptu. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 93–100.

Kapitola
Kopecký, Milan. Víc než dramatická cvičení. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 78–85.

Kapitola
Kopecký, Milan. Dva bratří jako ochránci spolubratří. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 43–49.

Kapitola
Kopecký, Milan. Mistr Berly královské. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, s. 86–92.