Proměny náboženství

Název: Proměny náboženství
Vydavatel
Masarykova univerzita
Vydáváno: 2000-2007
Popis
Ediční řadu Proměny náboženství vydával Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vycházely v ní především publikace, které jsou zaměřeny na aktuální podoby náboženství a metodologické problémy studia dynamiky vývoje náboženského života.
Book series "Proměny náboženství" was published by the Department for the Study of Religions of the Faculty of Arts at Masaryk University (Brno).
Poznámka
Na základě rozhodnutí Ústavu religionistiky FF MU jsou elektronické verze publikací vyšlých v této edici zatím nedostupné.
By decision of the Department for the Study of Religions, FA MU, digital copies of publications published within this series are not yet freely available.
Ústav FF MU