Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1995, vol. 44, iss. D42. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 21 of 21

Article
Corduas, Sergio. Golem, Robot, Švejk (1982). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 23–37.

Article
Palas, Karel. K sedmdesátinám Milana Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 131–134.

Article
Skutil, Jan. [Schamschula, Walter. Geschichte der tschechischen Literatur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 147–149.

Article
Dorovský, Ivan. Jazyk originálu a jazyk překladu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 79–[86].

Article
Binová, Galina Pavlovna. K гeнeзиcy и типoлoгии "Hoвoй вoлны" в pyccкoй литepaтype. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 71–78.

Article
Mikušťáková, Anna. Comics jako intersémiotický žánr. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 95–102.

Article
Binová, Galina Pavlovna, Pospíšil, Ivo. K pětašedesátinám Miroslava Mikuláška. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 137–138.

Article
Všetička, František. Expozice, čili, Obrácení Ferdyše Pištory. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 39–44.

Article
Pospíšil, Ivo, Zelenka, Miloš. Pojem a koncepce světové literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 103–112.

Article
Dohnal, Josef. Předvečer října 1917 v Rusku a publicistika : (publicistické vystoupení L.N. Andrejeva Ve jménu revoluce). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 65–70.

Article
Sedlák, Jiří. Sociolog a etik I.A. Bláha jako literát : (k 35. výročí jeho skonu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 113–121.

Article
Pospíšil, Ivo. Smrt rozumu, Rusko a kosmická poezie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 45–56.

Article
Pavelka, Jiří. Příspěvek k problému "předpoklady literárního dorozumívání". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 87–94.

Article
Trávníček, Jiří. Sedmdesátiny Zdeňka Kožmína. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 125–128.

Article
Pospíšil, Ivo. [Porter, Robert. Russia's alternative prose]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 152–154.

Article
Pelikán, Jarmil. Zemřel profesor Józef Magnuszewski. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 155–156.

Article
Bočková, Hana. K otázce využití motivu světa - theatra v české literatuře 16.-17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 5–14.

Article
Kšicová, Danuše. Skryté souvislosti Slova o pluku Igorově a RKZ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 15–22.

Article
Pospíšil, Ivo. K životnímu jubileu Ivana Dorovského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 141–145.

Article
Bednářová, Jitka. [Urbánková, Vlasta. Navštivte mne s podzimem : Anna Pammrová a lidé kolem ní]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 149–152.

Article
Mikulášek, Miroslav. "Černý mnich" A.P. Čechova jako artefakt iniciace a diagnostika karmy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 57–64.