Advanced search

Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 38432

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1992, vol. 41, issue E37.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1980, vol. 29, issue E25.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1961, vol. 10, issue E6.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1964, vol. 13, issue E9.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1965, vol. 14, issue E10.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1958, vol. 7, issue E3.

Article
Měřínský, Zdeněk. Vědecké zasedání Počátky měst v Čechách a na Moravě. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 392.

Article
Nekuda, Rostislav. Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin. Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 45–53.

Issue
Sacra, 2015, vol. 13, issue 1.

Article
Žuffová, Jaroslava. Najstaršia etapa domu na Hlavnej ul. č. 1 v Trnave : k typu meštianskeho domu viazaného na německú kolonizačnú vlnu. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 325–339.

Article
Seznam autorů. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 681.

Article
Nekuda, Vladimír. [Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie]. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 680.

Article
Samuel, Marián, Bednár, Peter. Archeologický výskům sakristie Nitrianskeho hradu. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 375–385.

Article
Prix, Dalibor, Zezula, Michal. Středověké osídlení Bohušova (okr. Bruntál) a počátky kostela sv. Martina. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 433–460.

Article
Unger, Josef. [Grünenfelder, Josef; Bergmann, Uta; Hofmann, Toni; Lehmann, Peter. Die Burg Zug : Archäologie, Baugeschichte, Restaurierung]. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 679–680.

Article
Unger, Josef. [Moritz, Thomas. Ein Teste Burg - die Plesse. Interdisziplinäre Burgenforschung]. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 679.

Article
Varhaník, Jiří. K otázce francouzského importu hradní architektury. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 343–346.

Article
Kouřil, Pavel, Tymonová, Markéta, Dragoun, Zdeněk, Slivka, Michal. Závěrečné usnesení XXXIV. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 5.

Issue
Sacra, 2014, vol. 12, issue 1-2.

Article
Dragoun, Zdeněk. Záchranný výzkum ve Staronové synagoze v Praze a posouzení jeho výsledků z hlediska etnického určení zdejšího osídlení. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 255–266.

Article
Bednár, Peter, Fottová, Eva. Nitra-tržnica - príspevok k poznaniu zázemia stredovekého mesta. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 303–315.

Article
Špaček, Jaroslav. Nález ojedinělé středověké podzemní spižírny-chladírny z přelomu 13. a 14. století v Ostrově, okr. Praha-východ. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 389–397.

Article
Bravermanová, Milena. Pohřební střevíc pravděpodobně biskupa Šebířre. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 503–524.