Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1997, vol. 46, iss. D44. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 31

Article
Skutil, Jan. Jan Masaryk : diplomat, státník, humanista. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 147–149.

Article
Pospíšil, Ivo. Literární teorie a rusistika z Polska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 156–158.

Article
Pospíšil, Ivo. Metody, přístupy a typy literární vědy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 161–164.

Article
Skutil, Jan. [Špidlík, Tomáš. Ruská idea : jiný pohled na člověka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 149–152.

Article
Bočková, Hana. Theatrum divinum Matouše Konečného : "lidová encyklopedie" z počátku 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 5–14.

Article
Kautman, František. Josef Holeček a česká šlechta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 25–32.

Article
Válek, Vlastimil. Pětasedmdesátiny Dušana Jeřábka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 127–138.

Article
Blažková, Olga. Pouť k Janu Čepovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 144–146.

Article
Dorovský, Ivan. [Lužina, Jelena. Makedonska nova drama, ili, Voved vo fenomenologijata na sovremenata makedonska dramaturgija]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 160–161.

Article
Kopecký, Milan. Sára ve žďárské barokní literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 15–24.

Article
Skutil, Jan. [Vašica, Josef. České literární baroko : příspěvky k jeho studiu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 141–144.

Article
Trávníček, Jiří. Lexikon literárněteoretických děl. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 166–168.

Article
Dorovský, Ivan. [Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš. René Wellek a meziválečné Československo]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 146–147.

Article
Dorovský, Ivan. [Lužina, Jelena. Istorija na makedonskata drama : makedonska bitova drama]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 158–160.

Article
Mikulášek, Miroslav. Cинepгия гeнoлoгии, иcтopичecкoй пoэтики, гepмeнeвтики и мoдepныx интepпpeтaциoнныx cиcтeм. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 85–95.

Article
Pospíšil, Ivo. Významná komparatistka : (k životnímu jubileu Danuše Kšicové). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 120–126.

Article
Kudrnáč, Jiří. Pojerova Atlantis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 103–115.

Article
Pospíšil, Ivo. Apxитeктoникa пpocтpaнcтвa и вpeмeни : (oбшиe мecтa в пoэтикe oчepкoв K.Д. Бaльмoнтa "Гдe мoй дoм"). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 61–67.

Article
Vítová, Lenka. [Między oryginałem a przekładem I-II]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 164–166.

Article
Pospíšil, Ivo. Postmodernismus ve střední a východní Evropě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 154–155.

Article
Pospíšil, Ivo. Vynikající edice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 152–154.

Article
Jeřábek, Dušan. Osvobozená slova Oldřicha Králíka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 97–102.

Article
Skutil, Jan. [Schamschula, Walter. Geschichte der tschechischen Literatur : Band II : von der Romantik bis zum Ersten Weltkrieg]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 139–141.

Article
Všetička, František. Historická epopej Aloise Jiráska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 33–37.

Article
Kudrnáč, Jiří. Za autentickou literaturou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 169.