Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1992, vol. 41, iss. D39. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
Jiráček, Pavel. Představa subjektu ve versologické metodě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 7–15.

Article
Bočková, Hana. Manualník v kontextu tvorby Komenského i soudobé literární produkce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 25–32.

Article
Binová, Galina Pavlovna. Texникa cмexa y M. Бyлгaкoвa : (cpeдcтвa coздaния кoмичecкoгo в "Poкoвыx яйцax"). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 131–137.

Article
Mikulášek, Miroslav. Jubileum Danuše Kšicové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 155–164.

Article
Kšicová, Danuše. Poetika českého humoru : (Hašek - Čapek - Hrabal). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 75–81.

Article
Tureček, Dalibor. Nerudův společensko-politický fejeton jako žánr. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 63–74.

Article
Pavelka, Jiří. Nástup mladé básnické generace v letech 1939-1940. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 93–103.

Article
Jeřábek, Dušan. K životnímu výročí Vlastimila Válka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 139–147.

Article
Horáková, Michaela. K Račínovu spisu Čtyry živlové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 33–39.

Article
Pospíšil, Ivo. Souvislosti tvorby N.S. Leskova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 115–122.

Article
Kopecký, Milan. Bridelovo umění slova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 41–48.

Article
Vintr, Josef. Kompozice Bridelovy básně "Co Bůh? Člověk?". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 49–55.

Article
Mikulášek, Miroslav. Пpoблeмa литepaтypнoй звoлюции [i.e. эволюции] в кoнцeпции пpaжcкoй cтpyктypaльнoй эcтeтики. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 17–24.

Article
Kopecký, Milan. K šedesátinám Karla Palase. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 149–154.

Article
Krčmová, Marie. Bibliografie díla Josefa Hrabáka za léta 1982-1990. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 165–172.

Article
Kožmín, Zdeněk. Portrétní postupy Karla Čapka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 83–91.

Article
Dohnal, Josef. Místo personifikace v povídkách S.N. Sergejeva-Cenského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 123–129.

Article
Fišer, Zbyněk. Motivy v Halasově skladbě Já se tam vrátím : poznámky k interpretaci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 105–113.

Article
Všetička, František. Adamité Jakuba Arbesa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 57–61.