Advanced search

Searching in title Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 83

Chapter
Večerka, Radoslav. K problematice vět s jmenným a sponově jmenným přísudkem v staroslověnštině. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 365–374.

Chapter
Večerka, Radoslav. Diskuse. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 441–442.

Chapter
Balhar, Jan. Strukturní a promluvové jevy v nářeční syntaxi. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 137–139.

Chapter
Křížková, Helena. K problematice konfrontace větných typů v slovanských jazycích. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 321.

Chapter
Ivić, Milka. Problem subjekta. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 319–320.

Chapter
Bauer, Jaroslav. Konstitutivní a fakultativní prvky větných schémat. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 164–165.

Chapter
Grepl, Miroslav. K otázce strukturního a funkčního přístupu při vymezování větných typů. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 172–174.

Chapter
Mrázek, Roman. Záznam diskuse. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 309–318.

Chapter
Mrázek, Roman. Strukturní větné typy v jednotlivých slovanských jazcích a jejich typologickosrovnávací studium : (úvod do diskuse). In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 303–308.

Chapter
Grepl, Miroslav. Obecná problematika typů slovanské věty a jejich složek : (úvod do diskuse). In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 141–146.

Chapter
Bauer, Jaroslav. Symposion "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj" : Brno 20.-22. X. 1966. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 9–12.

Chapter
Sedláček, Jan. K výkladu některých strukturních typů obsahových vět žádacích v jižní slovanštině. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 343–344.

Chapter
Večerka, Radoslav. Návrh pracovní tematiky a forem spolupráce v oblasti slovanské syntaxe. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 437–440.

Chapter
Grepl, Miroslav. K podstatě větných typů v slovanských jazycích. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 21–30.

Chapter
Ružička, Jozef. Poznámky k referátu M. Grepla K podstatě větných typů v slovanských jazycích. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 175–176.

Chapter
Ivić, Milka. O konstrukcijama tipa otec seděl smutný - otec seděl smutně. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 163.

Chapter
Bauer, Jaroslav. Problematika vývoje základních větných typů v slovanských jazycích. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 329–337.

Chapter
Grepl, Miroslav. Záznam diskuse. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 147–161.

Chapter
Veyrenc, Jacques. Structure aléatoire de l'énoncé minimum: syntaxe du préverbe en russe. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 269–276.

Chapter
Front matter. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. .

Chapter
Sgall, Petr. Větné typy a struktura věty z hlediska funkčního. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 167–169.

Chapter
Usnesení syntaktického symposia. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 443–444.

Chapter
Vuković, Jovan. Ka problemima gramatičke i gramatičko-stilističke vrednosti u ispitivanju slovenske rečenice. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 79–84.

Chapter
Постановление синтаксического симпозиума. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 445–446.