Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1956, vol. 5, iss. A4. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 25

Article
Bartoněk, Antonín. [Hoffmann, Otto. Geschiche der griechischen Sprache I: bis zum Anfang der klassischen Zeit]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 134–136.

Article
Pelikán, Jarmil, Večerka, Radoslav, Zlatuška, Zdeněk. Filologické příspěvky ve sborníku Karlovy university, věnovaném universitě Lomonosovově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 143–146.

Article
Erhart, Adolf. [Cohen, Marcel; Meillet, Antoine. Les langues du monde]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 136–140.

Article
Erhart, Adolf. Zum ie. Wechsel Media : Media aspirata. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 5–18.

Article
Bauer, Jaroslav. Vývoj stupňovacího souvětí v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 24–36.

Article
Pačesová, Jaroslava. [Stojkov, Stojko. Uvod v bălgarskata fonetika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 124–127.

Article
Hošek, Radislav. [Tronskij, I.M. Očerki iz istoriji latinskogo jazyka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 129–132.

Article
Bartoněk, Antonín. Nový příspěvek k vývoji gramatického myšlení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 146.

Article
Dubský, Josef. La périphrase dar + nom en espagnol. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 77–80.

Article
Ducháček, Otto. K zobecňování odborných slov ve francouzštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 66–76.

Article
Firbas, Jan. Poznámky k problematice anglického slovního pořádku s hlediska aktuálního členění větného. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 93–107.

Article
Grepl, Miroslav. [Gregor, Alois. Slovník k zpěvům moravských Kopaničářů]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 127–128.

Article
Gregor, Alois. Přechylování v staročeštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 37–44.

Article
Matějek, František. K otázce stáří hanáckých nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 51–58.

Article
Lamprecht, Arnošt. Несколько замечаний к развитии [i.e. развитию] фонетической системы праславянского языка. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 19–23.

Article
Ohnesorg, Karel. [Kloster Jensen, Martin. Précis de prononciation française]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 128–129.

Article
Bartoněk, Antonín. [Hahn, E. Adeleide. Subjective and optative: their origin as futures]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 132–134.

Article
Erhart, Adolf. Litevské slovníky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 142–143.

Article
Masařík, Zdeněk. Luther a vznik spisovného jazyka německého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 141–142.

Article
Vachek, Josef. Phonemic remarks on the short mixed vowel of modern English. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 81–92.

Article
Pačesová, Jaroslava. [Steintz, Wolfgang. Russische Lautlehre]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 123–124.

Article
Bartoněk, Antonín. Nynější stav v luštění krétského lineárního písma B. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 108–122.

Article
Beneš, Pavel. K moravsko-slovenské toponymii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 59–65.

Article
Ohnesorg, Karel. [Kaczmarek, Leon. Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy (dyslalii) u dzieci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 123.

Article
Grepl, Miroslav. Spojka an ve spisovné češtině první poloviny XIX. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 45–50.