Advanced search

Searching in title Studia historica Brunensia 2011, vol. 58. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 12 of 12

Issue
Studia historica Brunensia, 2011, vol. 58, issue 1.

Issue
Studia historica Brunensia, 2011, vol. 58, issue 2.

Article
Lepri, Valentina. The spread of Italian political culture during the Renaissance: remarks on the first fortunes of Guicciardini's works. Studia historica Brunensia. 2011, vol. 58, iss. 2, pp. 3–12.

Article
Strmiska, Milan. Turek a osmanská expanze v chorvatské a srbské literatuře do poloviny 17. století. Studia historica Brunensia. 2011, vol. 58, iss. 2, pp. 35–49.

Article
Pánek, Tomáš. Brněnský historický seminář v meziválečném období. Studia historica Brunensia. 2011, vol. 58, iss. 2, pp. 51–84.

Article
Kroužil, Vojtěch. Juan de Borja a nastupující katolická reforma na dvoře císaře Rudolfa II. v letech 1578–1579. Studia historica Brunensia. 2011, vol. 58, iss. 2, pp. 13–34.

Article
Boček, Pavel. Rus na cestě k ruskému pravoslaví. Studia historica Brunensia. 2011, vol. 58, iss. 1, pp. 3–9.

Article
Horel, Catherine. Multikulturní města habsburské říše v letech 1880–1914. Studia historica Brunensia. 2011, vol. 58, iss. 1, pp. 25–43.

Article
Mc Leod, Hugh. Náboženská krize 60. let. Studia historica Brunensia. 2011, vol. 58, iss. 1, pp. 45–73.

Article
Černušák, Tomáš. Hlavní stereotypy v korespondenci pražského nuncia Caetaniho z let 1608–1609 a jejich proměny. Studia historica Brunensia. 2011, vol. 58, iss. 1, pp. 11–23.

Article
Hanuš, Jiří. Koncilní změny v českém prostředí : úvodní poznámky o možnostech reformy místní katolické církve. Studia historica Brunensia. 2011, vol. 58, iss. 1, pp. 75–95.