Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1980-1981, vol. 29-30, iss. G24-25. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 8 of 8

Article
Líčeník, Lubomír. Leninův podnět pro současný rozvoj marxistické teorie poznání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19801981, vol. 29-30, iss. G24-25, pp. 51–56.

Article
Horský, Jan. Prostor a čas v současné fyzice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19801981, vol. 29-30, iss. G24-25, pp. 29–31.

Article
Jašek, Antonín. Úloha smyslového vnímání v moderní vědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19801981, vol. 29-30, iss. G24-25, pp. 39–44.

Article
Michaj, N. T.. Bыдaющeecя пpoизвeдeниe вoинcтвyющeгo мaтepиaлизмa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19801981, vol. 29-30, iss. G24-25, pp. 15–24.

Article
Linhart, Karel. Některé filozofickosociální a metodologické aspekty kritiky machismu v Leninově materialismu a empiriokriticismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19801981, vol. 29-30, iss. G24-25, pp. 45–50.

Article
Dub, Petr. Leninův příspěvek k modernímu pojetí fyzikálních procesů v mikrosvětě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19801981, vol. 29-30, iss. G24-25, pp. 33–37.

Article
Smrčka, Walter. Poznání jako součást dialektiky revolučních přeměn. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19801981, vol. 29-30, iss. G24-25, pp. 9–14.

Article
Litzman, Otto. Krize fyziky a dnešek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19801981, vol. 29-30, iss. G24-25, pp. 25–27.