Ke genesi slovanských konstrukcí participia praes. act. a praet. act. I.

Title: Ke genesi slovanských konstrukcí participia praes. act. a praet. act. I.
Variant title:
  • К генезису славянских конструкций причастия настоящего времени действительного залога и причастия прошедшего времени действительного залога I.
    • K genezisu slavjanskich konstrukcij pričastija nastojaščego vremeni dejstvitel'nogo zaloga i pričastija prošedšego vremeni dejstvitel'nogo zaloga I.
  • Zur Genesis der slawischen Konstruktionen der Partizipium Praes. act. und der Praet. I.
    • K genezisu slavjanskich konstrukcij pričastija nastojaščego vremeni dejstvitel'nogo zaloga i pričastija prošedšego vremeni dejstvitel'nogo zaloga I.
Contributor
Puchljaková, Helena (Translator of Summary)
Beck, Miroslav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. [37]-49
Extent
[37]-49
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Slovanská participia praes. act. (nt-ová) a praet. act. I (s-ová) maji obecně indoevropské paralely; jsou to stará participia indoevropská. Liší se tím od ostatních slovanských participií (l-ových, n-ových a t-ových), která nemají obdoby obecně indoevropské, nýbrž byla vklíněna (jakožto původní slovesná adjektiva) do slovesného systému ve funkci participií až později. Je však možno předpokládat, že i ona starší participia - nt-ová a s-ová - vznikla z původnějších útvarů povahy adjektivní a že se vřadila do slovesného systému až vývojem dalším, spadajícím však stále ještě do dávné praehistorie ide. jazyků.