[Grepl, M.; Hladká, Z.; Jelínek, M.; Karlík, P.; Krčmová, M.; Nekula, M.; Rusínová, Z.; Šlosar, D. Příruční mluvnice češtiny]

Title: [Grepl, M.; Hladká, Z.; Jelínek, M.; Karlík, P.; Krčmová, M.; Nekula, M.; Rusínová, Z.; Šlosar, D. Příruční mluvnice češtiny]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. [151]-157
Extent
[151]-157
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Grepl, M.; Hladká, Z.; Jelínek, M.; Karlík, P.; Krčmová, M.; Nekula, M.; Rusínová, Z.; Šlosar, D. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1995. 800 s. ISBN 80-7106-134-4.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.