[Filkorn, Vojtěch. Úvod do metodologie vied]

Title: [Filkorn, Vojtěch. Úvod do metodologie vied]
Variant title:
  • [Filkorn, Vojtěch. An introduction into the methodology of sciences]
    • [Filkorn, V. Vvedenije v metodologiju nauk]
  • [Филкорн, В. Введение в методологию наук]
    • [Filkorn, V. Vvedenije v metodologiju nauk]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1963, vol. 12, iss. B10, pp. 106-109
Extent
106-109
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Filkorn, Vojtěch. Úvod do metodológie vied. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960. 414 s. Filozofická bibliotéka; zv. 5.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.