Příspěvek k problému "předpoklady literárního dorozumívání"

Title: Příspěvek k problému "předpoklady literárního dorozumívání"
Variant title:
  • A contribution to the problem of language communication
Author: Pavelka, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. [87]-94
Extent
[87]-94
  • ISSN
    0231-7818
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.