Příspěvky ke slovníku umělců a řemeslníků na Moravě v 17. a 18. století - II

Title: Příspěvky ke slovníku umělců a řemeslníků na Moravě v 17. a 18. století - II
Author: Fidler, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1975-1976, vol. 24-25, iss. F19-20, pp. 127-137
Extent
127-137
Type: Article
Language
Czech
German
License: Not specified license