Sémantický problém "významové představy" u O. Zicha a J. Volkelta : (k počátkům sémantiky umění v moderní české estetice)

Title: Sémantický problém "významové představy" u O. Zicha a J. Volkelta : (k počátkům sémantiky umění v moderní české estetice)
Variant title:
  • Семантическая проблема "представления о значении" у О. Зиха и Й. Фолкельта
    • Semantičeskaja problema "predstavlenija o značenii" u O. Zicha i J. Folkel'ta
  • Das semantische Problem der "Bedeutungsvorstellung" bei O. Zich und J. Volkelt
    • Semantičeskaja problema "predstavlenija o značenii" u O. Zicha i J. Folkel'ta
Author: Sus, Oleg
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. [99]-116
Extent
[99]-116
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.