4

Title: Opera Slavica
Year: 2002
Volume: 12
Issue: 4
Publication year
2002
ISSN
1211-7676
Články
Title Document
Мифология и магия имени в славянской народной традиции | 1–9
Tolstaja, Svetlana Michajlovna
PDF
Діалектизми як компонент мови українських виршово-писенних творив XVII ст. | 10–15
Malìnevs'ka, Natalìja Pavlìvna
PDF
Средства выразительности современной разговорной речи (на материале русского и чешского языков) | 16–24
Svincova, Irina Jur'jevna
PDF
Tradice – materiály – zprávy
Title Document
K metodě a pracovním postupům popisu staroslověnské syntaxe | 25–36
Večerka, Radoslav
PDF
Jazyková podoba expresivity v dílech současných ruských autorek | 37–45
Trösterová, Zdeňka
PDF
Jednání prezídia Mezinárodního komitétu slavistů v Mariboru | 45–46
Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš
PDF
Rusisté opět zasedali v Sosnovci | 47–48
Kesner, Jindřich
PDF
Setkání rusistů v Prešově | 48–50
Brandner, Aleš
PDF
10. mezinárodní vědecká konference v Ostravě 2002 | 51–53
Žaža, Stanislav
PDF
Recenze
Title Document
[Русский язык: пересекая границы] | 54–55
Žaža, Stanislav
PDF
[Heinz, Ch. Untersuchungen zur Zeit- und Agentivitätsstruktur des russischen Verbums (am Beispiel des Präfixes do- und des Zirkumfixes do-...-sja)] | 56–58
Žaža, Stanislav
PDF
[Pastyřík, S. Witajće do Łužicy] | 58–59
Filipová, Helena
PDF
[Vysloužilová, E.; Flídrová, H.; Machalová, M.; Vychodilová, Z. Cvičebnice překladu pro rusisty I. Politika - Ekonomika] | 60–61
Brandner, Aleš
PDF