4

Title: Opera Slavica
Year: 2011
Volume: 21
Issue: 4
Publication year
2011
ISSN
1211-7676
Články
Title Document
Сложноподчиненные предложения с придаточными стремления и цели в языках античности и в древнерусском языке | 1–10
Žaža, Stanislav
PDF
Markery srovnávací frazeologie : kognitivnost (na materiálu české, německé, anglické, ukrajinské a ruské srovnávací frazeologie) | 11–21
Korostenski, Jiří; Mìzìn, Kostjantyn Ìvanovyč
PDF
Leksemski in skladenjski vpliv na vidskost | 22–35
Žele, Andreja
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Některé vybrané vývojové tendence v současné polštině | 36–43
Dobrotová, Ivana
PDF
Substantiva n-kmenové deklinace z pohledu diachronního i synchronního, neboli, Pár poznámek na okraj práce : Šimandl, J.: Dnešní skloňování substantiv typů kámen, břímě ... | 44–47
Bogoczová, Irena
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Nedožité devadesáté narozeniny profesora Romana Mrázka | 48–49
Brandner, Aleš
PDF
PhDr. Jana Ruferová, Ph.D., jubilující | 49–51
Richterek, Oldřich
PDF
Recenze
Title Document
Evropa etnik, jazyků, mikrojazyků, dialektů | 52–56
Bartoň, Josef
PDF
[Vobořil, L. Ruská anekdota – žánr, jazyk, text] | 57–59
Flídrová, Helena
PDF
[Rajnochová, N. Domluvíte se rusky?] | 59–61
Gregor, Jan
PDF
[Бурмистрович, О.Ю. Бурмистрович Юрий Яковлевич: к 40-летию научно-педагогической деятельности: библиографический указатель] | 61–63
Brandner, Aleš
PDF
[Успенский, Б.А. Часть и целое в русской грамматике] | 63–66
Brandner, Aleš
PDF
[Калугин, В.В. Язык и письменность Древней Руси] | 66–69
Brandner, Aleš
PDF