Eneolitické jámy s kultovními předměty z Malých Hoštic (okr. Opava) : příspěvek k problematice kultovních míst hornoslezské lengyelské skupiny v českém Slezsku

Title: Eneolitické jámy s kultovními předměty z Malých Hoštic (okr. Opava) : příspěvek k problematice kultovních míst hornoslezské lengyelské skupiny v českém Slezsku
Variant title
Äneolithische gruben mit kultgegenständ en aus Malé Hoštice (bez. Opava ) : ein Beitrag zur Problematik von Kultstätten der oberschlesischen Lengyel-Gruppe im tschechischen Teil Schlesiens
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, vol. 58-59, iss. M14-15, pp. [221]-230
Extent
[221]-230
  • ISSN
    1211-6327
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
V roce 2008 proběhl na katastru Opavy – Malých Hoštic rozsáhlý záchranný archeologický výzkum, kterým se podařilo prozkoumat část pravěkého polykulturního sídliště. Při výzkumu byly zkoumány zahloubené objekty, ve kterých se podařilo odkrýt předměty pravděpodobně kultovního či rituálního charakteru. Tyto artefakty včetně jejich nálezových okolností se pak staly podnětem pro napsání tohoto článku.
Summary language
Note
  • Obsahuje obrazové přílohy.