Asymetrie kostí horní končetiny u jedince z Pohanska u Břeclavi

Title: Asymetrie kostí horní končetiny u jedince z Pohanska u Břeclavi
Variant title:
  • Asymmetry of the upper-extremity bones of a male from Pohansko, near Břeclav
  • Eine Asymmetrie der oberen Extremitätenknochen bei einem Individuum von der Fundstätte Pohansko bei Břeclav
Source document: Konášová, Kateřina; Drozdová, Eva; Smrčka, Václav. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 2. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 66-71
Extent
66-71
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Kostra dospělého muže z hrobu 325 pohřebiště u kostela ze slovanské lokality Pohansko u Břeclavi vykazuje výraznou stranovou asymetrii kostí horní končetiny, která se distálně nezmenšuje. Na skeletu nebyly objeveny žádné další známky patologického procesu, které by mohly být příčinou tak výrazné asymetrie. Asymetrie se u měřitelných rozměrů pohybuje od 50 do 95 %. Příčinou asymetrie je s velkou pravděpodobností poranění plexus brachialis, vyloučit však nemůžeme ani syndrom horní hrudní apertury nebo nestabilitu ramenního kloubu. K události, která měla za následek takto výraznou asymetrii, pravděpodobně došlo ještě před ukončením růstu jedince, ten se na omezenou pohyblivost pravděpodobně adaptoval zvýšeným používáním levé končetiny a chrupu.
An adult male skeleton from grave 325, from the burial ground by the church of the Slavonic site of Pohansko, near Břeclav exhibits a marked bilateral asymmetry of the upper extremities that does not diminish distally. The skeleton does not present any other obvious indicators of skeletal pathology or trauma that might have led to this abnormality. In terms of measurable proportions, the asymmetry varies between 50 % and 95 %. It is highly probable the aetiology of the asymmetry involved an injury to the plexus brachialis, although thoracic outlet syndrome or shoulder instability cannot be ruled out. The distinct asymmetry indicates that the injury to the brachial plexus occurred before the skeletal maturity of the individual, who probably adapted to the restricted mobility by using the left arm and his teeth for manipulative tasks.
References
[1] AL HARBY, S. W., 2010: The influence of denervation in limb growth, Biomedical Research 21 (2), 141–146.

[2] BATEMAN, J. E., 1983: Neurological painful conditions affecting the shoulder, Clinical Orthopaedic and Related Research 173, 44–54.

[3] BRANTIGAN, Ch. O. – ROOS, D. B., 2004: Etiology of neurogenic thoracic outlet syndrome, Hand Clinics 20, 17–24. | DOI 10.1016/S0749-0712(03)00112-4

[4] BROOKS, D. M., 1949: Open Wound of the Plexus Brachialis, The Journal of Joint and Bone Surgery 31B (1), 17–33. | DOI 10.1302/0301-620X.31B1.17

[5] DROZDOVÁ, E., 2005: Břeclav-Pohansko. Slovanští obyvatelé velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. Brno.

[6] GILLESPIE, J. A., 1954: The Nature of the Bone Changes Associated with nerve injuries and disuse, The Journal of Bone and Joint Surgery 36B, 464–473. | DOI 10.1302/0301-620X.36B3.464

[7] HAYES, K. – CALLANAN, M. – WALTON, J. – PAXINOS, A. – MURRELL, G. A., 2002: Shoulder Instability: Management and Rehabilitation, Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 32 (10), 1–13.

[8] CHURCHILL, S. E. – FORMICOLA, V., 1997: A case of Marked Bilateral Asymmetry in the Upper Limbs of an Upper Palaeolithic Male from Barma Grande (Liguria), Italy, International Journal of Osteoarchaeology 7, 18–38. | DOI 10.1002/(SICI)1099-1212(199701)7:1<18::AID-OA303>3.0.CO;2-R

[9] KALOUSEK, F., 1971: Břeclav-Pohansko velkomoravské pohřebiště u kostela I, archeologické prameny z pohřebiště. Brno.

[10] LIEVERSE, A. R. – METCAPF, M. A. – BAZALIISKII, V. I. – WEBER, A. W., 2008: Pronounced Bilateral Asymmetry of the Complete Upper Extremity: A Case From the Early Neolithic Baikal, Siberia, International Journal of Osteoarchaeology 18, 219–239. | DOI 10.1002/oa.935

[11] MACHÁČEK, J., 2005: Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium nebo emporium moravských panovníků, Archeologické rozhledy LVII, 100–138.

[12] PIATT, J. H., 2004: Birth Injurie of the Brachial Plexus, Pediatric Clinics of Noth America 51, 421–440. | DOI 10.1016/S0031-3955(03)00212-8

[13] RIDZOŇ, P., 2008: Traumata brachiálního plexu a jeho větví, Neurologie pro praxi 9 (1), 9–13.

[14] RING, P. A., 1961: The Influence of the Nervous System upon the Growth of Bones. The Journal of Bone and Joint Surgery 43B, 121–140.

[15] TRINKAUS, E. – CHURCHILL, S. E. – RUFF, C. B., 1994: Postcranial robusticity in Homo. II: humeral bilateral asymmetry and bone plasticity, American Journal of Physical Anthropology 93, 1–34. | DOI 10.1002/ajpa.1330930102