Bratislavské přednášky

Image
Title: Bratislavské přednášky
Variant title
Bratislavské přednášky představuje Katedra filosofie FF MU Brno
Bratislavské přednášky Katedry filosofie FF MU
Contributor
Šmajs, Josef (Editor)
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2002
Extent
326 s.
Series
  • Torzo
ISBN
8021029633
Language
Czech
English
French
German
Link to MU library catalogue: 10400
Note
  • Sborník přednášek členů Katedry filosofie FF MU v Brně proslovených na Katedře filosofie KU v Bratislavě vychází díky grantu nadace Jana Husa.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Chapter number Title Custom text
Brněnský filosofický seminář v letech 1921-1945 | 5–14
Gabriel, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Brněnská katedra filosofie v letech 1950-2000 | 15–20
Zouhar, Jan
PDF
Česká filosofie
Chapter number Title Custom text
Doc. PhDr. Jiří Gabriel, CSc. (1930) | 23–24
Gabriel, Jiří
PDF
Karel Čapek a pragmatismus | 25–34
Gabriel, Jiří
PDF
Prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. | 35–36
Zouhar, Jan
PDF
Masarykova filosofie a současnost | 37–48
Zouhar, Jan
PDF
PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. | 49–51
PDF
Vorovka a Masaryk | 52–61
Pavlincová, Helena
PDF
Dějiny filosofie
Chapter number Title Custom text
Doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc. (1946) | 65–68
Holzbachová, Ivana
PDF
Tocqueville a demokracie | 69–80
Holzbachová, Ivana
PDF
Prof. PhDr. Petr Horák, CSc. (1935) | 81–84
Horák, Petr
PDF
"A la recherche du sens caché..." | 85–98
Horák, Petr
PDF
Prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD. (1959) | 99–102
Horyna, Břetislav
PDF
Χρονοι αιωνιοι : pojetí teorie poznání v Schellingových Světavěcích | 103–141
Horyna, Břetislav
PDF
Prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. | 142–144
Hroch, Jaroslav
PDF
Hans-Georg Gadamer a hermeneutická filosofie | 145–168
Hroch, Jaroslav
PDF
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. | 169–170
Petrželka, Josef
PDF
"Katagelán" v Platónových dialozích | 171–186
Petrželka, Josef
PDF
Ontologie a gnoseologie
Chapter number Title Custom text
Doc. PhDr. Josef Krob, CSc. (1956) | 189–192
Krob, Josef
PDF
Otázka ontologie | 193–201
Krob, Josef
PDF
Otázka gnoseologie | 202–208
Krob, Josef
PDF
Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (1938) | 209–212
Šmajs, Josef
PDF
Dva ontické řády skutečnosti | 213–232
Šmajs, Josef
PDF
K předmětu gnoseologie | 233–255
Šmajs, Josef
PDF
Etika
Chapter number Title Custom text
Doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (1965) | 259–262
Brázda, Radim
PDF
Tolerance, intolerance a nesoupatřičnost | 263–283
Brázda, Radim
PDF
Doc. PhDr. Karel Hlavoň, CSc. (1930) | 284–287
Hlavoň, Karel
PDF
Úvod k přednáškám z dějin filosoficko-etického myšlení | 288–313
Hlavoň, Karel
PDF
Logika
Chapter number Title Custom text
Prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. (1930) | 317–319
Materna, Pavel
PDF
Malé zamyšlení nad modalitami | 320–326
Materna, Pavel
PDF