Моление Даниила Заточника

Title: Моление Даниила Заточника
Transliterated title
Molenije Daniila Zatočnika
Contributor
Pospíšil, Ivo (Editor)
Source document: Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století : (přehled a exkurzy s ukázkami textů z literatury 11.–17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 135-136
Extent
135-136
Type
Chapter
Language
Russian, Old
Rights access
open access
License: Not specified license