… ten, kdo si je svou kulturní identitou jist, si může zahrávat i s pravidly kulturní hry... : metainspirace Jiřím Fukačem

Title: … ten, kdo si je svou kulturní identitou jist, si může zahrávat i s pravidly kulturní hry... : metainspirace Jiřím Fukačem
Variant title:
  • … one who is sure of his cultural identity can play with the rules of cultural games... : metainspirations by Jiří Fukač
Source document: Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 49-56
Extent
49-56
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The essay is devoted to the briefing of Jiří Fukač's activities, which were often considered unscientific in the context of the period. Today, however, we can see it as a full-fledged part of scientific work. Following text represents an invitation to an intellectual game based on Fukač's widely differentiated activities in musicology, semiotics or music culture.
References
[1] BOURDIEU, Pierre. Co se chce říct mluvením: Ekonomie jazykové směny. Praha: Karolinum. 2004.

[2] FUKAČ, Jiří. Varšavská realizace. In Hudební rozhledy. 1967, roč. XX, č. 19, s. 604–606.

[3] HONS, Miloš. Hudba jako horký tep života. Kapitoly z dějin české hudební estetiky, vědy a kritiky od Února k Srpnu (1948–1968). Praha: Akademie múzických umění v Praze, Hudební a taneční fakulta / Togga, 2015.

[4] LEOUSSI, Athena – GROSBY, Steven. Nationalism and Ethnosymbolism: history, culture and ethnicity in the formation of nations. Edinburgh University Press: Edinburgh, 2006.

[5] LIPOVETSKY, Gilles. Hypermoderní doba Od požitku k úzkosti. Praha: Prostor, 2014.

[6] LOSEV, Lev. Ezopský jazyk jako literární systém. In PAVLÍČEK, Tomáš – PÍŠA, Petr – WÖGERBAUER, Michael (eds.). Nebezpečná literatura Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012, s. 251–269.

[7] MORETTI, Franco. Grafy, mapy, stromy: Abstraktní modely literární historie. Praha: Karolinum, 2014.

[8] O’DOHERTY, Brian. Uvnitř bílé krychle. Praha: Tranzit, 2014.

[9] SOMMER, Vítězslav. Angažované dějepisectví Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950–1970). Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011.

[10] VATTIMO, Gianni. Transparentní společnost. Praha: Rubato, 2013.