1

Title: Linguistica Brunensia
Year: 2018
Volume: 66
Issue: 1
Publication year
2018
ISSN
1803-7410 (print)
2336-4440 (online)
Články – Articles
Title Document
Dictionaries of associations of Slavic languages in semantic studies | 7–14
Dragićević, Rajna
PDF
Několik poznámek ke konkurenci vidů: Ráno jsem vstal vs. Ráno jsem vstával | 15–29
Esvan, François
PDF
Jak se oslovujeme ve spontánní komunikaci | 31–39
Kopřivová, Marie
PDF
Není svatba jako svatba : (k přeneseným pojmenováním jídel v nářečích) | 41–48
Kloferová, Stanislava
PDF
Analýza prostorových sloves s inkorporací lokativních argumentů v češtině | 49–62
Faltýnková, Michaela
PDF
Materiály – Materials
Title Document
Některé hovorové pozdravy v češtině: zdařbůh, těbůh, těpic a další | 63–71
Karlíková, Helena
PDF
Supplement
Title Document
Friends and friendship in proverbs | 73–85
Čermák, František
PDF
Kronika – Anniversaries
Title Document
Šedesátiny doc. PhDr. Zdeňky Hladké, Dr. | 87–89
Osolsobě, Klára
PDF
Za docentem Mirkem Čejkou | 90–95
Hladká, Zdeňka
PDF
Radoslav Večerka (*18. 4. 1928 – †15. 12. 2017) | 96–99
Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena
PDF
Recenze a zprávy – Reviews and reports
Title Document
[Bláha, Ondřej et al. Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na České země] | 101–102
Blažek, Václav
PDF
[Bartoň, Josef. Klasická staroslověnština (učebnice s čítankou)] | 103–104
Šefčík, Ondřej
PDF
[Dittmann, Robert; Just, Jiří. Biblical humanism in Bohemia and Moravia in the 16th century] | 105
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Martínek, Libor a kol. Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus - historie a současnost ; Teplan, Dušan (ed). Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda] | 106–107
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Adde-Vomáčka, Éloïse. La Chronique de Dalimil. Les débuts de l'historiographie nationale tchèque en langue vulgaire au XIVe siècle] | 108–110
Vykypěl, Bohumil
PDF