K problematice dispozice a komunikačního systému Pražského hradu v raném středověku

Title: K problematice dispozice a komunikačního systému Pražského hradu v raném středověku
Variant title:
  • Über Disposition und Kommunikationssystem in der Präger Burg im Frühmittelalter
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1],
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Příspěvek byl zpracován s podporou MK ČR (Smlouva č. 6/97-KZ 97P020PP006). Věnováno PhDr. L. Hrdličkovi.
References
[1] BOHÁČOVÁ, I., 1992: Praha-Hrad, místnost pod oktogonální kaplí, NZ ARÚ AV ČR, čj. 55/92.

[2] BOHÁČOVÁ, I., 1993: Praha-Hrad, Tereziánský trakt. Archiv ARÚ AV čj. 1751/93.

[3] BOHÁČOVÁ, I., 1994: Research at Prague Castle 1969-1993, Památky archeologické - Supplementum 1, 153-157.

[4] BOHÁČOVÁ, I., v tisku (1991): Opevnění Pražského hradu v období raného středověku. Nové prameny a jejich předběžná interpretace - Les fortifications du Chateau de Prague du Haut Moyen Age. Les nouvelles sources et leurs interpretation préliminaire, Acta Waweliana 2.

[5] BOHÁČOVÁ, I.-FROLÍK, J.-TOMKOVÁ, K.-ŽEGKLITZ, J., 1988: Předběžné výsledky výzkumu Pražského hradu v 1. 1980-87 - Vorläufige Ergebnisse der Erforschung der Prager Burg in den Jahren 1980-87, Archaeologia historica 13, 173-198

[6] BORKOVSKÝ, I., 1949: O počátcích pražského hradu a o nejstarším kostele v Praze. Praha.

[7] BORKOVSKÝ, I., 1953: Kostel Panny Marie na Pražském hradě, Památky archeologické 44, 129-200.

[8] BORKOVSKÝ, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat. Praha.

[9] ČIHÁKOVÁ, J.-ZAVŘEL, J., 1995: Přírodní poměry a počátky osídlení jádra pražské Malé Strany, Archaeologia historica 20, 177-179.

[10] DRAGOUN, ZD. a kol. (Boháčová, I.-Frolík, J.-Tomková, K.), 1993: Archeologický výzkum v Praze v letech 1990-91, Pražský sborník historický 26, 190-215.

[11] DRAGOUN, ZD. a kol. (Boháčova, I.-Frolík, J.-Tomková, K.), 1995: Archeologický výzkum v Praze v letech 1992-94, Pražský sborník historický 28, 213-258.

[12] FROLÍK, J., 1987: K poznání obytné zástavby Pražského hradu v 9.-13. stol. Praha. Nepublikovaná kandidátská disertační práce.

[13] FROLÍK J.-SMETÁNKA, Z., 1997: Archeologie na Pražském hradě. Praha.

[14] GUTH, K., 1934: Praha, Budeč, Boleslav, in: Svatováclavský sborník, Praha, 686-818.

[15] KOSMAS, Chronica Boemorum, ed. Bretholz, 1923: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Hrsg. von B. Bretholz (MGH SRG NS II, Berlin.