Poslední cesta : k úloze komunikace v rituálech spojených se smrtí

Title: Poslední cesta : k úloze komunikace v rituálech spojených se smrtí
Variant title:
  • Der letzte Weg : Über die Aufgabe der Kommunikation in den mit dem Tod verbundenen Zeremonien
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 253-258
Extent
253-258
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] VAN GENNEP, A., 1997: Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha.

[2] GUREVIČ, A., 1996: Nebe, peklo, svět. Praha

[3] HORVÁTHOVA, E., 1993: Predstavy o posmrtnom živote v koreláciách s pohrebnými obradmi. In: Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava 1993, 60-68.

[4] LECOUTEUX, C., 1997: Přízraky a strašidla středověku. Praha 1997.

[5] LUTOVSKÝ, M., 1993: K některým rituálním praktikám na slovanských mohylových pohřebištích. In: Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava, 49-54.

[6] LUTOVSKÝ, M., 1996: Kolínsky knížecí hrob: ad fontes, Sborník Národního muzea, řada A - Historie, 48, 1994, č. 3-4.

[7] MATOUŠEK, V., 1988: Poznámky k metodologii studia pohřebního ritu. In: Antropofagie a pohřební ritus doby bronzové. Brno, 17-30.

[8] MATOUŠEK, V., 1990: A brief model of development of burial rites and of relation to death on the basis of archaeological sources in Bohemia, Anthropologie 28, 113-120.

[9] NAVRÁTILOVÁ, A., 1989: K analýze tendencí vývoje rodinných obřadů na současné vesnici. Obřady, spojené s úmrtím a pohřbem, Český lid 76, 149-156.

[10] NAVRÁTILOVÁ, A., 1996: "Nečistí zemřelí" v posmrtných a pohřebních obřadech českého lidu, Český lid 83, 21-31.

[11] RÁCOVÁ, A., 1993: Pohrebný rítus v hinduistickej spoločnosti. In: Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava 1993, 106-109.

[12] SKLENÁR, K., 1985: Původní zpráva o výzkumu slovanské knížecí mohyly u Želének v roce 1850, Časopis Národního muzea, řada historická, 154, 61-81.

[13] SMETÁNKA, Z., 1995: Archeologie, očistec a pohřební ritus, Dějiny a současnost 17, 1, 12-15.

[14] WOLLMAN, F., 1920-1926: Vampyrické pověsti z oblasti středoevropské, Národopisný věstník českoslovanský 1920, 1921, 1923, 1926 (na různých místech).

[15] ZÍBRT, Č., 1894: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku (Indiculus superstitionum et paganiarum). Praha.

[16] ZOLL-ADAMIKOWA, H., 1983: Materiały nekropoliczne jako zródlo do badania wyobraźeń zycia pozagrobowego u pogańskich Słowian. In: Z polskich studiów slawistycznych, seria VI, Warszawa.

[17] ZOLL-ADAMIKOWA, H., 1995: Die Jenseitsvorstellungen bei den heidnischen Slawen: defuncti vivi oder immaterialle Seelen?, Przegląd Archeologiczny 43, 123-126.