Divadlo pro hrstku delikátních a vyvolených : polemiky o české básnické drama v šedesátých až devadesátých letech 19. století

Title: Divadlo pro hrstku delikátních a vyvolených : polemiky o české básnické drama v šedesátých až devadesátých letech 19. století
Variant title:
  • A theatre for the delicate and select few : controversies of Czech poetic drama in the 1860s to the 1890s
Author: Fránek, Michal
Source document: Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 19-44
Extent
19-44
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
In three probes, the study aims to describe the controversies encountered in the stage performances of poetic dramas in the era of the Provisional Theatre and the National Theatre. The study examines the critical reception of Vítězslav Hálek's drama Amnon and Tamar (1866) and his defense of the book drama. It also examines Jaroslav Vrchlický's polemic on poetic drama and the critical reception of Julius Zeyer's dramatic experiments. In all three cases, the common denominator is found in the absence of a large sophisticated audience, functioning in countries with a tradition of court theatres, which would be able to keep this type of artistically demanding plays in the repertoire.
Note
Publikace vznikla v rámci projektu GAČR 20-15595S Autonomizace českého umění: průběh procesu v kritické recepci literární, výtvarné a hudební produkce 60. až 80. let 19. století. Tento výstup vznikl s využitím výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (kód ORJ 90136).
References
[1] ANONYM 1874 "Amnon a Tamar"; Lumír 2, č. 39, 24. 9. s. 476

[2] ANONYM 1889 "Divadlo"; Zábavné listy 11, 1889, č. 13, s. 309

[3] ANONYM 1893 "Z Národního divadla"; Čas 7, 1893, č. 41, 14. 10., s. 646

[4] ČECH, Leander 1885 "Sulamit"; Literární listy 6, 1885, č. 22, 16. 11., s. 269 (šifra Č.)

[5] DURDÍK, Josef 1875 Všeobecná aesthetika (Praha: I. L. Kober)

[6] FRÍDA, Bedřich 1884 "Drama. (Zeyerova "Sulamit")"; Zlatá Praha 1, 1884, č. 43, příl., 24. 10., s. 178

[7] FRÍDA, Bedřich 1886 "Z národního divadla"; Zlatá Praha 3, 1886, č. 8, 5. 2., s. 127

[8] HÁLEK, Vítězslav 1954 "Knihové drama"; in idem: O umění; ed. Dušan Jeřábek (Praha: Československý spisovatel), s. 249–258

[9] HERBEN, Jan 1886 "Drobné lístky z Národního divadla. V Praze, 12. února 1886"; Hudební listy 2, 1885/1886, č. 9, 24. 2., s. 79 (šifra J. Hn.)

[10] HOSTINSKÝ, Otakar 1974a "Epos a drama"; in idem: Studie a kritiky; Ed. Dalibor Holub, Hana Hrzalová a Ludmila Lantová (Praha: Československý spisovatel), s. 278–303

[11] HOSTINSKÝ, Otakar 1974b "Stará historie"; in idem: Studie a kritiky; Ed. Dalibor Holub, Hana Hrzalová a Ludmila Lantová (Praha: Československý spisovatel), s. 488–489

[12] KUFFNER, Josef 1892 "Feuilleton. Kronika"; Národní listy 32, č. 290, 20. 10., s. 1

[13] LADECKÝ, Jan 1889 "Sulamit"; Česká Thalia 3, 1889, č. 11, 10. 4., s. 121–122, č. 12, 20. 4., s. 133–135

[14] LANSON, Gustave 1900 Dějiny novodobé literatury francouzské II. Devatenácté století; přel. Oldřich Sýkora (Praha: Jan Laichter)

[15] LEMAÎTRE, Jules 1889 "Francisque Sarcey"; přel. F. X. Šalda; Česká Thalia 3, č. 7, 1. 3., s. 73–75; č. 8, 10. 3., s. 85–86

[16] LUBOR 1893 "Lubor: Julius Zeyer: Neklan"; Národní listy 33, 1893, č. 76, 17. 3., s. 5

[17] NEJEDLÝ, Julius 1882 "Stará historie. Komedie ve 3 jednáních od Julia Zeyera"; České noviny, č. 72, 25. 3., s. 3, č. 73, 26. 3., s. 2, č. 74, 27. 3. [= přetisk z 26. 3.]

[18] P. 1893 "Činohra"; Světozor 27, 1893, č. 47, 13. 10., s. 563

[19] R. 1882 "Divadlo;" Lumír 10, 1882, č. 10, 1. 4., s. 160

[20] RŮŽIČKA, Robert 1887 "Národní divadlo"; Rozhledy literární 1, 1887, č. 11, březen 1887, s. 340–341

[21] SCHULZ, Ferdinand 1866 "Amnon a Tamar"; Národní listy 6, č. 55, 25. 2., s. 3–4

[22] SCHULZ, Ferdinand 1874 "Amnon a Tamar"; Národní listy 14, č. 261, 23. 9., s. 2

[23] SLÁDEK, Josef Václav 1887 "Divadlo"; Lumír 15, č. 5, 10. 2., s. 80

[24] ŠALDA, František Xaver 1949 "Trojí políbení"; in idem: Kritické projevy I (1892–1893). Spisy 10; ed. Jiří Pistorius (Praha: Melantrich), s. 271–277

[25] TURNOVSKÝ, Josef Ladislav (šifra T.) 1883 "Sulamit"; Pokrok 15, č. 241, 11. 10., s. 1–2

[26] VODÁK, Jindřich 1894 "Dramatická díla Julia Zeyera II. Tři komedie"; Literární listy 15, č. 15., 15. 7., s. 254–255

[27] VRCHLICKÝ, Jaroslav 1884 "Divadlo"; Lumír 12, č. 30, 20. 10., s. 480. (šifra ρ)

[28] VRCHLICKÝ, Jaroslav 1887a "Činohra"; Hlas národa č. 29, 29. 1., s. 3

[29] VRCHLICKÝ, Jaroslav 1887b "Libušin hněv"; Hlas národa č. 30, 30. 1., příloha Nedělní listy.

[30] VRCHLICKÝ, Jaroslav 1887c "Názory pana Sarceye o divadle"; Hlas národa 22. 2., s. 1

[31] VRCHLICKÝ, Jaroslav 1888 "Myška"; Hlas národa 28. 11., s. 1

[32] VRCHLICKÝ, Jaroslav 1892a Trojí políbení: dramatická báseň v jednom dějství (Praha: Fr. Šimáček)

[33] VRCHLICKÝ, Jaroslav 1892b "Slovo o poesii na divadle"; Příloha ku Hlasu národa ze dne 21. října

[34] VYHNIS, Čeněk 1873 "Úvod"; in Kálidasa: Śakuntala: drama indické; přel. Čeněk Vyhnis (Praha: Ed. Grégr), s. [5]–[10]

[35] ZÁKREJS, František 1883 "Divadelní rozhledy"; Osvěta 13, II. díl, s. 1019.

[36] ZELENÝ, Václav Vladimír 1889 "Feuilleton"; Hlas národa, č. 75, 16. 3., s. 1

[37] ZEYER, Julius 1883 Stará historie (Slaný: Fr. Jeřábek)

[38] ZEYER, Julius 1885a Sulamit (Praha: Ed. Valečka)

[39] ZEYER, Julius 1885b "Listy z Prahy. XVIII"; Lumír 13, č. 27, 20. 9., s. 431–432 (šifra Trut)

[40] ZEYER, Julius 1889 Doňa Sanča (Praha: Fr. Šimáček)

[41] ZEYER, Julius 1893 Neklan (Praha: Fr. Šimáček)

[42] ZEYER, Julius 1894a "Bratři"; in idem: Tři komedie (Praha: Fr. Šimáček), s. 5–73

[43] ZEYER, Julius 1894b "Lásky div"; in idem: Tři komedie (Praha: Fr. Šimáček), s. 115–144

[44] ZEYER, Julius 1894c "Úvod"; in: Úvahy a články V. V. Zeleného I. O Bedřichu Smetanovi (Praha: Fr. Šimáček)

[45] ZEYER, Julius 1938 Listy třem přátelům. Paní Zdeňce Hlávkové, Otakaru Červenému, Janu Voborníkovi (Praha: Fr. Borový)

[46] ZEYER, Julius – LIER, Jan 2017 Stůňu touž nemocí. Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů; ed. P. Ježková (Praha: Institut umění – Divadelní ústav)

[47] BOURDIEU, Pierre 2010 Pravidla umění: geneze a struktura literárního pole; přel. Petr Kyloušek, Petr Dytrt (Brno: Host)

[48] CÍSAŘ, Jan 1962 Život jevišti. Formování české realistické kritiky (Praha: Orbis)

[49] ČERNÝ, František 2000 "Diváci českého divadla v 19. století"; in idem: Kapitoly z českého divadla (Praha: Academia), s. 112–128

[50] ČERNÝ, František – KLOSOVÁ, Ljuba (eds.) 1977 Dějiny českého divadla III. Činohra 1848–1918 (Praha: Academia)

[51] FISCHER, Otokar 1933 Činohra Národního divadla do roku 1900 (Praha: Sbor pro zřízení druhého Národního divadla)

[52] FRÁNEK, Michal 2009 Recepce díla Julia Zeyera v letech 1873–1901. Disertační práce (rukopis) (Brno: Masarykova univerzita)

[53] JEŽKOVÁ, Petra 2014 Obležen národem dramatiků. Jan Lier (1852 – 1917) (Praha: Academia)

[54] HAMAN, Aleš 2010 Trvání v proměně. Česká literatura devatenáctého století (Praha: ARSCI)

[55] HAMAN – TUREČEK (eds.) 2015 Český a slovenský literární parnasismus: synopticko-pulsační model kulturního jevu (Brno: Host)

[56] HYVNAR, Jan 1996 Francouzská divadelní reforma. Od Antoina k Artaudovi (Praha: Pražská scéna)

[57] IVANOV, Miroslav 1973 "Po stopě tajemného pseudonymu"; in idem: Historie skoro detektivní (Praha: Orbis), s. 186–195

[58] KOPECKÝ, Jiří 2009 "Obtížně zhudebňovaný Julius Zeyer"; in Jiří Kudrnáč a kol. (eds.): Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy (Brno: Host – Masarykova univerzita), s. 389–402

[59] PÁLENÍČEK, Ludvík 1949 Jaroslav Vrchlický divadelním kritikem (Praha: Král. čes. spol. nauk)

[60] ROZWALKA, Zuzana 2019 "Zeyerův 'kjógen' Lásky div"; Theatralia 22, 2019, č. 2, s. 169–193 | DOI 10.5817/TY2019-2-9

[61] THER, Philipp 2007 Národní divadlo v kontextu evropských operních dějin: od založení do první světové války; přel. Jana Vymazalová (Praha: Dokořán)

[62] TUREČEK, Dalibor 1999 "Radúz a Mahulena. Povaha a souvislosti textu"; in Martina Sendlerová – Jiří Kudrnáč – Dalibor Tureček (eds.): Pohádkové drama (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 368–382