"Pravda se zle oře" : poznámky k narativní koherenci Vančurovy Hrdelní pře anebo Přísloví

Title: "Pravda se zle oře" : poznámky k narativní koherenci Vančurovy Hrdelní pře anebo Přísloví
Variant title:
  • "The truth is hard to plough" : notes on narrative coherence in Vančura's Hrdelní pře anebo Přísloví
Author: Lukáš, Martin
Source document: Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 100-114
Extent
100-114
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The narrative strategy of Vančura's fifth novel Hrdelní pře anebo Přísloví (1930) is based on the periphrastic forms which slow down the narration and reduce its coherence. This is realized especially by embedding proverbs and sayings into the narrator's speech and the characters' dialogues. Having the character of gnomic set phrases, the proverbs become unfamiliar in the new context and serve as specific means of evaluating and explicating the course of events. This strategy is also reflected in the way Vančura deals with the topic-comment structure of his novel, which corresponds to its central theme – the elusiveness of reality.
Note
Při práci na textu studie byly využity zdroje/služby výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (kód ORJ: 90136).
References
[1] VANČURA, Vladislav 1930b Hrdelní pře anebo Přísloví (Praha: Ot. Štorch-Marien)

[2] DOBROVSKÝ, JOSEF 1963 Českých přísloví sbírka (Praha: Nakladatelství Československé akademie věd)

[3] EISNER, Pavel [P. E.] 1931 "Vladislav Vancuras Justitzgroteske"; Prager Presse 1931, roč. 11, č. 58 [ranní vydání], s. 8

[4] FLAJŠHANS, Václav 1911 Česká přísloví. Díl 1. Přísloví staročeská. Prvá polovice. A–N (Praha: F. Šimáček)

[5] FLAJŠHANS, Václav 1913 Česká přísloví. Díl 1. Přísloví staročeská. Druhá polovice. O–Ž (Praha: F. Šimáček)

[6] KOŽMÍN, Zdeněk 1968 Styl Vančurovy prózy (Brno: Universita J. E. Purkyně)

[7] LUKÁŠ, Martin 2018 Spor o románový tvar. Literárněkritická recepce prvního vydání Markéty Lazarové. (Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého) [disertační práce]

[8] MUKAŘOVSKÝ, Jan 1958 "Vančurova Hrdelní pře", in VANČURA, Vladislav: Hrdelní pře anebo Přísloví (Praha: Československý spisovatel), s. 139–153 2006 Vančurův vypravěč (Praha: Akropolis)

[9] OPELÍK, Jiří 1970 "Hrdelní pře anebo Přísloví čili K poetice jednoho titulu", Česká literatura 1970, roč. 18, č. 5–6, s. 382–398

[10] OPELÍK, Jiří 1979 "Kapitola nultá anebo Předmluva, která není i je z Vančurova pera a kterou je možno číst hned teď, až na závěr, po kterékoli kapitole – anebo také vůbec ne", in VANČURA, Vladislav: Hrdelní pře anebo Přísloví (Praha: Odeon), s. 9–21

[11] POLÁČEK, Jiří 2006 "Spory o Vančurův Poslední soud", in Opera Academiae Paedagogiae Liberecensis. Series Bohemistica. Eurolingua & Eurolitteraria 2006 (Liberec: Technická univerzita v Liberci), s. 170–178

[12] PEROUTKA, Ferdinand 1930 "Styl nade všecko", Přítomnost 1930, roč. 7, č. 24, 25, 26 a 31, s. 388–389, 409–411, 422–424 a 484–485

[13] PÍŠA, A. M. 1958 [1930] "Hrdelní před anebo Přísloví", in idem: Dvacátá léta: kritiky a stati (Praha: Československý spisovatel), s. 351–353

[14] ŠALDA, F. X. 1930 "Dnešní stav krásné prósy české", Šaldův zápisník 1930–1931, roč. 3, č. 5–6, s. 153–161

[15] VANČURA, Vladislav 1930a "Styl nade všecko"; Přítomnost 1930, roč. 7, č. 31, s. 482–484