Jan Mukařovský k středoškolské výuce češtiny

Title: Jan Mukařovský k středoškolské výuce češtiny
Variant title:
  • Jan Mukařovský on teaching czech at secondary schools
Source document: Bohemica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1-2, pp. [97]-116
Extent
[97]-116
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Jan Mukařovský taught at secondary schools for fifteen years but his contribution to the teaching of Czech at secondary schools is much broader than that. The present study brings its recapitulation. Mukařovský's contribution can be divided into three areas. The first one includes his reviews and evaluations. It is not very extensive but his first literary-theoretical text belongs to this category. The second area deals with his contribution to the formation of new curriculums and textbooks. The last area includes his three articles on the teaching of Czech. The first of them, entitled "Vyučování jazyku mateřskému na školách francouzských a o potřebě jeho reformy na školách našich" (1925) [On the Teaching of the Mother Tongue at French Grammar Schools and on Its Need of Reformation at Czech Secondary Schools], deals with the traditional division of the subject into "Czech language" and "literature", and suggests that the individual components conform a single aim, which is the composition education.
References
[1] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1927–1931. LA PNP 66/86/0348 až 0354 [Doklady o spolupráci na změnách osnov pro střední školy z let 1927–1931, 7ks], fond Jan Mukařovský, Literární archiv Památníku národního písemnictví

[2] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1930. LA PNP 66/86/0191 [viz Doklady a opisy dokladů o zaměstnání na středních školách, na FF UK a na FF Univerzity Komenského, jmenování do zkušebních komisí pro učitelství a osobní služební kvalifikační průkazy z let 1915–1948, 148 ks], fond Jan Mukařovský, Literární archiv Památníku národního písemnictví

[3] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1932–1933. LA PNP 66/86/4150 až 4178 [Slohová čítanka. Pracovní materiál, opisy ukázek z literatury, z roku 1933, strojop., 101 listů, příloha: poznámky, rozvrh práce a fragmenty, strojop. a rkp., 43 ll a 1 kus desek s rkp.], fond Jan Mukařovský, Literární archiv Památníku národního písemnictví

[4] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1934. LA PNP 66/86/3358 [Nové osnovy jazyka československého… Přednáška pravděpodobně z 30. let, strojop., 6 ll, fragment rkp., 7 ll], fond Jan Mukařovský, Literární archiv Památníku národního písemnictví

[5] MUKAŘOVSKÝ, Jan, mezi 1945 a 1948. LA PNP 66/86/3323 [Mám-li promluvit o vyučování literaturám na obchodních akademiích… Přednáška, strojop., 10 ll], fond Jan Mukařovský, Literární archiv Památníku národního písemnictví

[6] HALLER, Jiří, 1945a. Slohová čítanka pro vyšší třídy středních škol. První část (Praha: Bursík a Kohout)

[7] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1921–1922. "P. Bujnák a J. Menšík: Slovenská poetika"; Střední škola 2 (29), č. 2, s. 83–85

[8] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1924–1925. "Vyučování jazyku mateřskému na školách francouzských a o potřebě jeho reformy na školách našich"; Střední škola 5 (32), č. 1–5, s. 17–23, 49–60, 129–137, 219–225, 262–265

[9] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1943. "Poetika jako základ literární výchovy na střední škole"; Střední škola 23 (50), č. 5, s. 205 až 215

[10] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1947. Poetika na strednej škole (Trnava: Fr. Urbánek a spol.)

[11] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1948–1949. "Poetika jako základ literární výchovy na střední škole (dnes gymnasiu)"; Štěpnice 2, č. 1 a 6/7, s. 6–12 a 97–103

[12] CENEK, Svatopluk, 1966. Teorie literatury v literární výchově (Praha: SPN)

[13] ČECHOVÁ, Marie, 1985. Vyučování slohu. Úvod do teorie (Praha: SPN)

[14] ČENĚK, Jan, 1927. "K vyučování československé literatuře na našich školách středních"; Střední škola, s. 97–105

[15] ČENĚK, Jan, 1933. Reforma střední školy, její podstata a cíle (Praha: Státní nakladatelství)

[16] HALLER, Jiří, 1945b. Slohová čítanka pro vyšší třídy středních škol. Druhá část (Praha: Bursík a Kohout)

[17] HAVRÁNEK, Jan, 1991. "Jan Mukařovský a Karlova univerzita"; in Studie o Janu Mukařovském (Praha: Karolinum), s. 9–39

[18] HAVRÁNKOVÁ, Marie (ed.), 2008. Pražský lingvistický kroužek v korespondenci (Praha: Academia)

[19] HORŇÁK, Kamil, 1966–67. "Jan Mukařovský a škola [K životnímu jubileu akad. Jana Mukařovského]"; Český jazyk a literatura 17, s. 97–101

[20] JANKOVIČ, Milan, 1985. "Svébytná koncepce individuálního stylu"; in J. Mukařovský: O motorickém dění v poezii (Praha: Odeon), s. 123–145

[21] JEŽ, Štěpán, 1921–22. "Slovenská poetika"; Cesta 4, s. 324

[22] JIRÁT, Vojtěch, 1932–33. "Karel Oliva: Teorie literatury pro obchodní akademie"; Časopis pro moderní filologii 19, s. 85

[23] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1923. Příspěvek k estetice českého verše (Praha: FF UK)

[24] NOVÁK, Arne, 1924. "Jan Mukařovský: Příspěvek k estetice českého verše"; Lumír 51, č. 7

[25] OLIVA, Karel, 1932a. Teorie literatury pro obchodní akademie (Praha: Československá grafická Unie)

[26] OLIVA, Karel, 1932b. "Odpověď p. Dr. Š. Ježovi"; Střední škola, s. 140–141

[27] PRAŽSKÝ LINGVISTICKÝ KROUŽEK, 1970 [1929]. "Teze předložené prvému sjezdu slovanských filologů", in J. Vachek (ed.): U základů pražské jazykovědné školy (Praha: Academia), s. 35–65

[28] PROCHÁZKA, Miroslav, 1995. "Zpráva o literární pozůstalosti Jana Mukařovského"; in J. Mukařovský: Básnická sémantika (Praha: Karolinum), s. 157–162

[29] SEDLÁK, Jan V., 1934. "Ze školských poetik"; Venkov, 4. 3., s. 7

[30] STICH, Alexandr, 1970. "Jubileum Jiřího Hallera"; Naše řeč 53, s. 299–302

[31] ŠMEJKALOVÁ, Martina, 2005. Vyučování českému jazyku na středních školách v letech 1918–1939 (Praha: PedF UK)

[32] TOMČÍK, Miloš, 1995. "Jan Mukařovský jako metodik literárnej vedy a estetiky"; in J. Mukařovský: Básnická sémantika (Praha: Karolinum), s. 5–17

[33] VODIČKA, Felix, 1942. "Literární historie, její problémy a úkoly"; in B. Havránek a J. Mukařovský (ed.): Čtení o jazyce a poesii (Praha: Družstevní práce)

[34] VODIČKA, Felix a kol., 1969. Svět literatury I (Praha: SPN)

[35] ZAPLETAL, Štěpán, 1943. "Jak probírati literární dějiny?"; Střední škola, s. 140–143