Anatomie národních hrdinů : Osvobozené divadlo uprostřed nacionalistických svárů

Title: Anatomie národních hrdinů : Osvobozené divadlo uprostřed nacionalistických svárů
Variant title:
  • The anatomy of national heroes : the Liberated Theatre caught up in nationalist disputes
Source document: Bohemica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 1, pp. 23-42
Extent
23-42
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Art can be understood as one of the voices of the public debate. Liberated theatre [Osvobozené divadlo] emerged in the context of the artistic activities of the international left-wing avant-garde. This premise predetermines the theatre's opponents as right-wing nationalists. When it premiered in the Liberated Theatre, the play The Executioner and the Fool [Kat a blázen] – it caricatured the political practice of contemporary fascist states in the form of a revue. However, what could be considered new was the question of the construction of the national myth. While the left and centre papers regarded the play as a local satire and appreciated its anti-fascist edge, the right-wing papers were irritated by the cynicism and ironization of patriotism as such. Ten days after the premiere, on the 30th of October 1934, a demonstration took place in the theatre; the periodicals published by the Tempo concern, owned by right-wing politician Jiří Stříbrný interpreted it as a spontaneous protest. Nevertheless, police records show that the demonstrators, ultra-right-leaning university students, were linked to the recently founded association of right-wing parties, National Unification, which included the National League led by Jiří Stříbrný. It was the first of the demonstrations connected to the so-called insignia dispute between Czech and German university officials and students over the ownership of university insignia. The second wave of protests, instigated by a right-wing newspaper campaign at the end of November, already showed the protesters' different social backgrounds. The Liberated Theatre served as a target belonging to internationally oriented leftist institutions. The protests no longer had anything to do with the play The Executioner and the Fool. Still, the Liberated Theatre finished the season at the U Nováků Palace, yet with significant financial loss, and the theatre faced the threat of termination. Eventually, the renamed "Bound" Theatre [Spoutané divadlo] opened the 1935/1936 season in the small Rokoko hall with The Rag Ballad [Balada z hadrů].
Note
Tato studie vznikla díky podpoře z Akademické prémie, kterou Pavlu Janouškovi udělila Akademie věd České republiky, a také díky dlouhodobé podpoře koncepčního rozvoje výzkumné instituce (registrační číslo 68378068). Při vzniku studie byly využity zdroje výzkumné infrastruktury České literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz).
References
[1] Národní archiv v Praze, fond Policejní ředitelství Praha II – stanice a komisariáty, Staniční kniha Krakovská, Nové Město 8. 9. 1934 – 15. 11. 1934, inv. č. 77

[2] Národní archiv v Praze, fond Policejní ředitelství Praha II – stanice a komisariáty, Staniční kniha Krakovská, Nové Město 15. 11. 1934 – 25. 1. 1935, inv. č. 78

[3] ANONYM A. 1934. "Odpor proti dvojici clownů. V. & W. v očích politika", Večer, 1. 11. 1934, s. 1

[4] ANONYM B. 1934. "Voskovec a Werich budou filmovat na Balearech", Právo lidu, 21. 8. 1934, s. 6

[5] ANONYM C. 1934. "V. & W. pod ochranou policie. Demonstrace v divadle ve Vodičkově ulici", Polední list, 31. 10. 1934, s. 1

[6] ANONYM D. 1934. "Demonstrace v divadle proti Voskovci a Werichovi", Pražský list, 1. 11. 1934, s. 3

[7] ANONYM E. 1934. "Pražský i koaliční tisk odsuzuje švejkovinu bulvárních komiků", Expres, 2. 11. 1934, s. 1

[8] ANONYM F. 1934. "Měřte všem stejně! Radiožurnál pomáhá financovati Osvobozené divadlo", Pražský list, 1. 11. 1934, s. 1

[9] ANONYM G. 1934. "Nebezpečná hra. Kdo financuje V. & W", Pražský list, 3. 11. 1934, s. 1

[10] ANONYM H. 1934. "Radiožurnál odmítl švejkovinu V & W", Nedělní list, 4. 11. 1934, s. 1

[11] ANONYM I. 1934. "V & W handlíři s nezaměstnaností a mládím", Nedělní list, 4. 11. 1934, s. 3

[12] ANONYM J. 1934. "Úžasné gesto Voskovce a Wericha", Pondělní list, 5. 11. 1934, s. 3

[13] ANONYM K. 1934. "Předseda Svazu čs. herectva o aféře V. & W", Nedělní list 11. 11. 1934, s. 2

[14] ANONYM L. 1934. "Odpor proti dvojici clownů. V. & W. v očích politika", Večer, 1. 11. 1934, s. 1

[15] ANONYM M. 1934. "Voskovec s Werichem žalují Národní listy", Právo lidu, 21. 11. 1934, s. 5

[16] ANONYM N. 1934. "Úsudek politického činitele", Národní listy 74, 2. 11. 1934, č. 302, s. 2

[17] BROUSIL, A. M. [AMB]. 1934. "Kat a blázen", Venkov, 21. 10. 1934, s. 9

[18] ČERNÝ, Jiří [J. Č.]. 1934. "Požár předem hlášený", Přítomnost, 17. 11. 1934, s. 708–711

[19] ENGELMÜLLER, Karel. 1934. "Osvobozené divadlo. Kat a blázen", Národní politika 52, 21. 10. 1934, s. 10

[20] FISCHER, Otokar [Ot. F.]. 1934. "Kat a blázen", Lidové noviny, 21. 10. 1934, s. 10

[21] FISCHEROVÁ, Irma [If.]. 1934. "Zrození diktátora", Národní osvobození, 21. 10. 1934, s. 5

[22] -Hab- 1934. "V. & W.: SOS. Kat a blázen vypískán", Polední Lidové listy, 31. 10. 1934, s. 2

[23] HUDEC, Marcel [M.Hc.]. 1934. "Kat a blázen", Samostatnost, 25. 10. 1934, s. 3

[24] JOŠT, Josef [-oš-]. 1934. "Demonstrace v Osvobozeném divadle", Národní listy, 31. 10. 1934, s. 3

[25] ma. 1934. "Demonstrace fašistů v Osvobozeném divadle", Lidové noviny, 31. 10. 1934, s. 3

[26] m. j. 1934. "Proti zlehčování národního cítění", Národní listy, 2. 11. 1934, s. 2

[27] MUCLINGER, Josef. 1934. "Firmu W. + V. pálí", Národní listy, 2. 11. 1934, s. 3

[28] NĚMEC, František [F. N.]. 1934. "'Kat a blázen.' Klad i zápor spontánní", Rudé právo, 21. 10. 1934, s. 6

[29] PÍŠA, A. M. [AMP]. 1934a. "Kat a blázen, novinka Osvobozeného…", Právo lidu, 21. 10. 1934, s. 9

[30] PÍŠA, A. M. [p.]. 1934b. "Kat a blázen, novinka Osvobozeného…", Právo lidu, 11. 11. 1934, s. 5

[31] PREČ, Oldřich. 1934. "Kat a blázen a Jegor Bulyčov", Index 1934, sv. 6, č. 8, s. 116–118

[32] REDAKCE. 1935. "Prohlášení", Večerník Národních listů, 6. 9. 1935, s. 2

[33] REDAKCE. 1935. "K článkům o Osvobozeném divadle", Expres, 24. 8. 1935, s. 2

[34] RUTTE, Miroslav. 1934. "Stín stínů", Národní listy, 23. 10. 1934, s. 5

[35] RYBÁK, Josef. 1934. "Kat a blázen v Osvobozeném divadle", Tvorba, 1934, č. 9, s. 375

[36] -šj- 1935. "Náš názor na V & W před soudem", Polední list, 19. 3. 1935, s. 5

[37] TRÄGER, Josef [jtg]. 1934a. "Divadlo", Č1934, č. 6, s. 1054–1055

[38] TRÄGER, Josef [jtg]. 1934b. "Stříbrného tisk a Osvobozené divadlo", Národní osvobození, 6. 11. 1934, s. 5

[39] TRÄGER, Josef [jtg]. 1934c. "Demagogickou kampaň proti Osvobozenému divadlu…", Právo lidu 43, 6. 11. 1934, s. 5

[40] TRÄGER, Josef [jtg]. 1934d. "Stříbrného tisk falšuje soud o Osvobozeném divadle", Čin 6, 1934, č. 45, s. 8

[41] um. 1934. "Žaloba Voskovce a Wericha na původce štvanic proti Osvobozenému divadlu", České slovo, 11. 11. 1934, s. 6

[42] VODÁK, Jindřich [jv]. 1934. "Osvobozené zase hraje", České slovo, 21. 10. 1934, s. 16

[43] VOSKOVEC, Jiří – WERICH, Jan. 1934. "Co chce Osvobozené divadlo", České slovo, 18. 11. 1934, s. 3

[44] x. 1934. "To je typický fašismus pražského ražení", České slovo, 1. 11. 1934, s. 4

[45] BLÁHOVÁ, Kateřina. 1997. "Kat a blázen. Hra, která otřásla současníky", Marginalia Historica, č. 2, s. 165–183

[46] FERGUSON, Niall. 2019. Věž a náměstí. Mocenské sítě od svobodných zednářů po Facebook. Přel. Jan M. Heller (Praha: Argo – Dokořán)

[47] JANOUŠEK, Jiří. 1982. Rozhovory s Janem Werichem (Praha: Mladá fronta)

[48] JANOUŠEK, Pavel. 1989. "Divadelní revue V+W. Přímý vstup interního dramatického subjektu jako herce do divadelní inscenace", in JANOUŠEK, Pavel: Rozměry dramatu (Praha: Panorama), s. 154–188

[49] LATOUR, Bruno. 1991. "Technology is Society Made Durable", in Law, John (ed.): A Sociology of Monster. Essays on Power, Technology and Domination (London – New York: Routledge), s. 103–132

[50] NYCZ, Ryszard. 2017. "Nowa humanistyka w Polsce. Kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji", Texty drugie, č. 1, s. 18–40, [citováno 20. 3. 2022]. Dostupné z: https://rcin.org.pl/Content/64819/WA248_84052_P-I-2524_nycz-nowa_o.pdf

[51] PASÁK, Tomáš. 1999. Český fašismus 1922–1945 a kolaborace 1939–1945 (Praha: Práh)

[52] PELC, Jaromír. 1982. Zpráva o osvobozeném divadle (Praha: Práce)

[53] POLIŠENSKÝ, Josef. 1945. "Zpráva o perzekuci českého studentstva, zavření vysokých škol a studentském odporu proti nacismu", in 17. listopad. Almanach odboje československého studentstva v letech 1939–1945 (Praha: Ústřední Svaz Československého Studentstva v Praze 1945), s. 133–141

[54] SCHÖNBERG, Michal. 1992. Osvobozené (Praha: Odeon)

[55] TVRZNÍK, Jiří. 1981. Šest dýmek Františka Filipovského (Praha: Novinář)

[56] VOSKOVEC, Jiří – WERICH, Jan. 1955. "Kat a blázen", in VOSKOVEC, Jiří – WERICH, Jan: Hry Osvobozeného divadla 2. Ed. Josef Träger (Praha: Československý spisovatel), s. 291–412