Romantismus Julia Zeyera z pohledu dobové literární kritiky

Title: Romantismus Julia Zeyera z pohledu dobové literární kritiky
Variant title:
  • Julius Zeyer's Romanticism from the perspective of 19th century literary criticism
Author: Fránek, Michal
Source document: Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. [3]-9
Extent
[3]-9
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This work tries to map various literary contexts into which Zeyer's Romanticism was placed by Czech literary critics of the 19th century. Czech criticism of the 1870s and 1880s generally failed to capture the specificity of the work of the Ruch and Lumír Circles under the term "Romanticism", and also missed its connection with French Parnassism. Some of the critics perceived Zeyer's work as a response to Gothic fiction, others (for example Leander Čech) as related to German Romanticism (Tieck, Novalis). In the 1890s, in the context of changing artistic tastes, interest in Zeyer's works substantially increased. Critics tried to integrate them into the development of Czech literature and also into the European context and to interpret them using terms like "exoticism" and "aristocratism" (for example F. X. Šalda, F. V. Krejčí, M. Marten).
References
[1] Bílý, František, 1884. "Nové písemnictví – Výpravná prosa", Osvěta 14, II. díl, r. 661–665

[2] Čech, Leander, 1884. "Novelly Julia Zeyera II", Literární listy 5, č. 3, s. 22–23

[3] Čech, Leander, 1895. "Výpravná prosa", Osvěta 25, II. díl, s. 1123–1124

[4] Jakubec, Jan, 1901. "Boj o Zeyera", Naše doba 8, s. 461–468

[5] Krejčí, František Václav, 1901a. "Julius Zeyer a jeho exotismus", Rozhledy 10, č. 11, s. 403–406

[6] Krejčí, František Václav, 1901b. Julius Zeyer. Kritická studie (Praha: Hejda a Tuček)

[7] Kvapil, František, 1883. "Poesie Julia Zeyera", Světozor 17, č. 48, s. 571–572

[8] Kvapil, Josef Š., 1942. Gotický Zeyer (Praha: Václav Petr)

[9] Marten, Miloš, 1916. Akkord. Mácha–Zeyer–Březina. Essaye (Praha: B. Kočí)

[10] Miřiovský, Emanuel, 1883. "Novelly Julia Zeyera II", Lumír 11, č. 34, s. 544

[11] Neruda, Jan, 1961. "Ondřej Černyšev", Národní listy 15, 1875, 17. 12. Cit. podle: Neruda, Jan: Literatura II (Praha: SNKLU), s. 207–211

[12] Šalda, František Xaver, 1935. "Několik slov o Jakubu Arbesovi. Osobní i zásadní", Šaldův zápisník 7, č. 4, s. 153–165

[13] Šalda, František Xaver, 1950. "Julius Zeyer: Tři legendy o krucifixu", Literární listy 17, 1896, č. 5, s. 83–86; č. 6, s. 101–103; č. 7, s. 116–117; č. 8, s. 133–135. Cit. podle: Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 12, Kritické projevy 3, 1896–1897, s. 38–58

[14] Šalda, František Xaver, 1951. "Julius Zeyer", Česká revue 4, č. 6, s. 659–666; č. 7, s. 788–795. Cit. podle: Soubor díla F. X. Šaldy, sv. 14, Kritické projevy 5, 1901–1904, s. 24–41

[15] Šalda, František Xaver, 1991. "Několik slov o Juliu Zeyerovi", Šaldův zápisník 3, 1930–1931, s. 241–250

[16] Šifra -old., 1885. "Julia Zeyera: Gompači a Komurasaki", Literární listy 6, č. 8, s. 100

[17] Šifra -tš., 1883. "Z literárního trhu", Pokrok 15, 13. 1., s. 1

[18] Vrchlický, Jaroslav, 1880. "Báje Šošany od Julia Zeyera", Lumír 8, č. 7, s. 111–112

[19] Zeyer, Julius, 1922. Báje Šošany (Praha: Unie)

[20] Haman, Aleš, 2003. "Proměny a střety literárních modelů a uměleckých rolí na cestě k moderně v české literatuře 19. století", in týž: Literatura v průsečíku pohledů. Teorie – historie – kritika (Praha: ARSCI), s. 75–84

[21] Haman, Aleš, 2007. Trvání v proměně. Česká literatura devatenáctého století (Praha: ARSCI)

[22] Janáčková, Jaroslava. 2008. "Od romantismu do symbolismu", in Lehár, Jan – Stich, Alexandr – Janáčková, Jaroslava – Holý, Jiří: Česká literatura od počátků k dnešku (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[23] Topor, Michal, 2007. "Šaldův Zeyer. K jedné 'vlnivé figuře'", in: Kubíček, Tomáš – Merhaut, Luboš – Wiendl, Jan (eds.): "Na téma umění a život". F. X. Šalda 1867–1937–2007 (Brno: Host), s. 252–267