Svět slov Věry Linhartové

Title: Svět slov Věry Linhartové
Variant title:
  • Věra Linhartová's world of words
Source document: Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. [17]-28
Extent
[17]-28
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This paper focuses on Věra Linhartová's prose texts published between 1964 and 1968. Its aim is to present the main features of her poetics, above all the epistemological-philosophical and ontological-existential dimension of words. It also seeks to demonstrate how both aspects determine the intra-textual reflection of the construction of literary utterances and that the epistemological principle affects language and contextual transformations in the author's artistic formulation of texts. Furthermore, it shows that in Linhartová's poetics the manner of formulating literary utterances is not merely a self-contained reflection of the epistemological (and ontological) principle, but also has communicative aims.
References
[1] LINHARTOVÁ, Věra, 1964. Prostor k rozlišení (Praha: Mladá fronta)

[2] LINHARTOVÁ, Věra, 1993. "Meziprůzkum nejblíž uplynulého", in Přestořeč, 2. vyd. (Praha: Mladá fronta), s. 9–169

[3] LINHARTOVÁ, Věra, 1996. Dům daleko, 2. vyd. (Praha: Trigon)

[4] LINHARTOVÁ, Věra, 1998. Rozprava o zdviži, 2. vyd. (Praha: Hynek)

[5] DOLEŽEL, Lubomír, 2003. Heterocosmica. Fikce a možné světy (Praha: Karolinum)

[6] HODROVÁ, Daniela, 1968. "Umění projekce (Meziprůzkum Věry Linhartové)", Orientace, č. 3, s. 27–34

[7] HODROVÁ, Daniela, 1987. "Sebereflexívní román", in táž: Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů (Praha: Československý spisovatel), s. 156–177

[8] KOSKOVÁ, Helena, 1996. "Průzkum Prostoru k rozlišení", in táž: Hledání ztracené generace, 2. vyd. (Jinočany: H & H), s. 118–128

[9] PRAŽAN , Bronislav – SUS, Oleg, 1970. "Proměny kontextu a významotvorného principu v próze Věry Linhartové", Česká literatura, č. 1 s. 60–80

[10] PŘIBÁŇOVÁ, Alena, 1996. "Strukturní čtenář v prózách Věry Linhartové ze šedesátých let", Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada D 43, roč. 45, s. 41–51

[11] RICHTEROVÁ, Sylvie, 1991. "Proměny subjektu v próze Věry Linhartové", in táž: Slova a ticho (Praha: Československý spisovatel), s. 13–34

[12] STOLZ-HLADKÁ, Zuzana, 1997. "Subjekt a rod v diele Věry Linhartovej", přel. Marína Gálisová, in Michalovič, P. (ed.): Subjekt – autor – auditórium: subjekt v priestoroch umenia. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie (Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia), s. 234–241

[13] SUCHOMEL, Milan, 1969. "Co zmohou slova", Host do domu, č. 2, s. 35–36