K etymologii staroslověnského oblašь

Title: K etymologii staroslověnského oblašь
Variant title:
  • К этимологии старославянского облашь
    • K ètimologii staroslavjanskogo oblaš'
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. [93]-95
Extent
[93]-95
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.