[Šulc, Michal. Korpusová lingvistika: první vstup]

Title: [Šulc, Michal. Korpusová lingvistika: první vstup]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 194-196
Extent
194-196
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Šulc, Michal. Korpusová lingvistika: první vstup. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 94 s. ISBN 80-7184-847-6.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.