Z výsledků záchranného archeologického výzkumu provedeného v okolí chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi v letech 1996-1998

Title: Z výsledků záchranného archeologického výzkumu provedeného v okolí chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi v letech 1996-1998
Variant title:
  • Ergebnisse der archäologischen Rettungsgrabung in der Umgebung der Jungfrau Maria Assunta-Kirche in Stará Boleslav in den Jahren 1996-1998
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 303-[311]
Extent
303-[311]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BALBÍN, B. 1677: Epitome historicarerum bohemicarum, seu Historia Boleslavensis. Pragae.

[2] BOHÁČOVÁ, I., FROLÍK, J., ŠPAČEK, J. 1993: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Staré Boleslavi v letech 1988-1992. Archaeologia historica 18, 1994, 239-246.

[3] BOHÁČOVÁ, I., FROLÍK, J., ŠPAČEK, J. 1994: Stará Boleslav, archeologický výzkum 1988-1994. Čelákovice.

[4] BOHÁČOVÁ, I., ŠPAČEK, J. 1997: Třetí raně středověký kostel na akropoli hradiště v Staré Boleslavi. Archeologické rozhledy XLVI, 1997, 607-617.

[5] BOHÁČOVA, I., ŠPAČEK, J. 1997: Stará Boleslav, obraz dějin v historických a archeologických pramenech. Čelákovice.

[6] EMLER, J. 1889: Libri confirmationum VIII. Pragae.

[7] GUTH, K. 1934: Praha, Budeč a Boleslav. Doplněný zvláštní otisk ze Svatováclavského sborníku I. Praha.

[8] HOŘČICE, J. 1837: Historické popsání milostného obrazu a poutnického chrámu blahoslavené Panny Marie v Staré Boleslavi. Praha.

[9] PAPROCKÝ z HLAHOL, B. 1602: Diadochos, id est successio, jinak posloupnost knížat a králův českých, biskupův i arcibiskupův pražských, a všech tří stavův slavného království českého, tj. panského, rytířského a městského, krátce sebraná a vydaná.

[10] PĚŠINA z ČECHORODU, T. J. 1673: Phosporus septicomis. Pragae.

[11] PODLAHA, A., ŠITTLER, E. 1901: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Karlínském. Praha.

[12] PRÁŠEK, J. V. 1875: Okres brandejsský nad Labem. Praha.

[13] PRÁŠEK, J. V. 1913: Brandejs nad Labem III. Brandejs nad Labem.

[14] PRAŽÁK, 1960: Nejstarší listina kostela pražského. Sborník archiv. pramenů 10/1, 215-229.

[15] PROKOP, K. 1911: Zprávy z "Praehistorického odboru Sp. př. st. č.". OP (příloha) II, 30-32.

[16] PROKOP, K. 1912: Zprávy z "Praehistorického odboru Sp. př. st. č." OP (příloha) III, 16-21.

[17] RYNEŠ, V. 1948: Paladium země České. Praha.

[18] SKRUŽNÝ, L., ŠPAČEK, J. 1997: Patrocinia kostelů a patronáty světců ve zvoleném mikroregionu východně od Prahy. Muzeum a současnost 15, 105-154.

[19] SLÁMA, J. 1977: Mittelböhmen im frühen Mittelalter. Praha.

[20] SLÁMA, J. 1987: Levý Hradec. Roztoky u Prahy.

[21] SOMMER, P. 1977: Archeologický výzkum Staroboleslavského hradiště. AR XXIX, 394-405.

[22] ŠPAČEK, J. 1996: Zpráva o výsledcích I. etapy záchranného archeologického výzkumu areálu chrámu Nanebevzetí P. Marie ve Staré Boleslavi.

[23] TADRA, F. 1893: Soudní akta Konsistoře pražské I. Praha.

[24] VÁŇA, Z. 1995: Přemyslovská Budeč. Praha.

[25] ZAP, K. V. 1857: Stará Boleslav a její poutnicky chrám Panny Marie. PA, 8-17.

[26] ZUMAN, F. 1949: Staroboleslavské památky - jejich život. ČSPSČ, LVI., 35-61, 89-104.