Středověký vesnický kostel jako refugium

Title: Středověký vesnický kostel jako refugium
Variant title:
  • Die mittelalterliche Dorfkirche als Refugium
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 313-[317]
Extent
313-[317]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] DURDÍK, T. 1998: Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě, Praha.

[2] HEJNA, A. 1977: Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách, Archaeologia historica 2, s. 69-79.

[3] KUTHAN, J. 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století, České Budějovice.

[4] MENCL, V. 1965: Panské tribuny v naší románské architektuře, Umění XIII, s. 29-62.

[5] RAZÍM, V. 1994: Nové poznatky z opravy Křivoklátu - východní část horního hradu, Průzkumy památek 1, 55-76.

[6] RAZÍM, V.-VARHANÍK, J. 1995: Příspěvek k typologii kostelů na Podblanicku, Památky středních Čech 1, s. I—II.

[7] SOMMER, J. 1988: Gotické kostely s obrannými zařízeními na českém venkově, Sborník kruhu přátel muzea hlavního města Prahy 1, s. 195-199.

[8] SOMMER, J., 1989: Nástin problematiky studia středověkých opevněných vesnických kostelů, Zprávy kruhu přátel muzea hlavního města Prahy 2, s. 2-3.

[9] ŠAMÁNKOVÁ, E. 1959: K stavebnímu vývoji řesanického kostela, Minulostí Plzně a Plzeňska 2, Plzeň, s. 13-15.

[10] TOMASZEWSKI, A. 1974: Romańskie kościoly z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Wegier, Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdańsk.

[11] VARHANÍK, J. 1989: Věžní empora kostela sv. Jiljí v Miroticích a její typ, Památky a příroda 14, s. 82-87.

[12] VARHANÍK, J. 1998: Pozdně románské komorové střílny hradu Landštejna, Průzkumy památek 1998/II, s. 82-86.