Recenze konference MutaMorphosis II: Tribute to Uncertainty

Title: Recenze konference MutaMorphosis II: Tribute to Uncertainty
Author: Hájek, Petr
Source document: TIM ezin. 2013, vol. 3, iss. 1-2, pp. 137-144
Extent
137-144
  • ISSN
    1805-2606
Type: Review
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Recenze se zabývá konferencí MutaMorphosis, která proběhla v Praze 6.–8. 12. 2012. Jde o konferenci z oblasti Art&Science, kde se setkali jak přírodovědci, tak humanitní akademici a umělci. Podtitulem tohoto ročníku MutaMorphosis bylo "Tribute to Uncertainty". Tato recenze nejprve kriticky rozebírá samotnou konferenci jako celek, následně pak přibližuje obsah některých konferenčních příspěvků.
This review is concerned with MutaMorphosis conference, which took place in Prague between 6th and 8th December 2012. It was an Art&Science conference, which provided possibility for meeting of both natural scientist as well as humanities academics and artists. The title of this event was "Tribute to Uncertainty". This review is firstly critically analysing the conference as a whole, after that it gives insight into the particular conference papers.
References
[1] GIBODA, Michal (ed.), 2010. Mosty a propasti mezi vědou a uměním. Vyd. 1. České Budějovice: Dialog vědy s uměním v nakl. Tomáš Halama. 110 s. ISBN 9788087082157.

[2] GUYNN, Jessica, 2012. Facebook vote results: New policies are in, voting rights are out. Los Angeles Times [online]. [cit. 6. 12. 2012]. Dostupné z: http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-facebook-vote-results-new-policiesare-in-voting-rights-are-out-20121211,0,480691.story.

[3] HOLUB, Miroslav, 1998. Narození Sisyfovo: básně 1989–1997. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 98 s. ISBN 8020407421.

[4] MACH, Petr, 2012. Jak vystoupit z EU. 2., dopl. vyd. Praha: Dokořán, 155 s. ISBN 9788073634636.

[5] PELIKÁN, Vojtěch, 2010. Zemřít tak, aby neumírala Země. Sedmá generace: společensko-ekologický měsíčník [online]. č. 5 [cit. 6. 12. 2012]. ISSN 1212-0499. Dostupné z: http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/zemrit-tak-aby-neumirala-zeme.

[6] RIDLEY, Matt, 2007. Červená královna: [sexualita a vývoj lidské přirozenosti]. Vyd. 2., v Portálu 1. Praha: Portál, 315 s. ISBN 9788073671358.

[7] WILSON, Stephen, 2010. Art + science now: [how scientific research and technological innovation are becoming key to 21st-century aesthetics]. London: Thames & Hudson, 208 s. ISBN 9780500238684.

[8] MacDOUGALL, Raymond, 2012. NIH Human Microbiome Project defines normal bacterial makeup of the body. NIH News [online]. [cit. 6. 12. 2012]. Dostupné z: http://www.nih.gov/news/health/jun2012/nhgri-13.htm.

[9] The Semi-Living Worry Dolls, 2000. The Tissue Culture and Art Project [online]. [cit. 6. 12. 2012]. Dostupné z: http://tcaproject.org/projects/worry-dolls.