Bohuslav Martinů's notes on Janáček's introduction to the "Moravian Folksongs Newly Collected" (Národní písně moravské v nově nasbírané)

Title: Bohuslav Martinů's notes on Janáček's introduction to the "Moravian Folksongs Newly Collected" (Národní písně moravské v nově nasbírané)
Author: Zouhar, Vít
Source document: Musicologica Brunensia. 2013, vol. 48, iss. 2, pp. [191]-199
Extent
[191]-199
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This text is concerned with the commentary of Bohuslav Martinů on František Bartoš and Leoš Janáček's Moravian Folksongs Newly Collected (1901) and its Janáček's introduction On Musical Aspects of Moravian National Songs, which in 1954–5 Martinů outlined in letters to Zdeňek Zouhar (16 November, 1954), Jaroslav Procházka (8 January, 1955) and Polička (6 January, 1955). These serve to demonstrate the origins of Bohuslav Martinů's essay On Janáček. Miloš Šafránek, the editor, thus entitled the 8 January letter to Procházka when he reproduced it in the book of B. Martinů's texts called Home, Music and the World (1966).
Note
This study is part of the GA 13–19162S project Bohuslav Martinů Complete Edition – 2nd Phase.
References
[1] BARTOŠ, František – JANÁČEK, Leoš. Národní písně moravské v nově nasbírané [Moravian Folksongs Newly Collected]. Prague, 1901.

[2] BŘEZINA, Aleš. Knihovna Bohuslava Martinů II [Bohuslav Martinů's Library II]. Hudební rozhledy, 1995, No. 4, pp 32–33.

[3] HALBREICH, Harry. Bohuslav Martinů. Werkverzeichnis und Biographie. Mainz, 2007.

[4] JANÁČEK, Leoš. O hudební stránce národních písní moravských [On Musical Aspects of Moravian National Songs]. In BARTOŠ 1901, p. I-CXXXVI.

[5] JANÁČEK, Leoš. O lidové písni a lidové hudbě [About folk songs and folk music]. Jan Racek a Jiří Vysloužil (eds.). Prague, 1955, pp 241 – 380.

[6] MIHULE, Jaroslav. Martinů. Osud skladatele [Fate of a composer]. Prague, 2002.

[7] MARTINŮ, Bohuslav. Domov, hudba a svět [Home, Music and the World]. Miloš Šafránek (ed.). Prague, 1966.

[8] PROCHÁZKA, Jaroslav. Bohuslav Martinů a Václav Talich. In Almanach společnosti Bohuslava Martinů 1979 [The Almanac of the Bohuslav Martinů Society]. Rudolf Pečman (ed.). Prague, 1979, pp 61–75.

[9] TROJAN, Jan. Mährische Kadenz: O jedinečném harmonickém závěru Leoše Janáčka [On the unique harmonic finales of Leoš Janáček]. Opus musicum, 2009, Vol. 41, No. 4, pp 16–18.

[10] ZOUHAR, Zdeněk. Bohuslav Martinů: Sborník vzpomínek a studií [Volume of Reminiscences and Studies]. Brno, 1957.

[11] ZOUHAR, Zdeněk – ZOUHAR, Vít. Dear friend: Bohuslav Martinů Letters to Zdeněk Zouhar. Olomouc, 2008.