Jan Fryček in the inventories of the Premonstratensian Monastery in Nová Říše

Title: Jan Fryček in the inventories of the Premonstratensian Monastery in Nová Říše
Source document: Musicologica Brunensia. 2020, vol. 55, iss. 2, pp. 41-67
Extent
41-67
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study focuses on the inventories of the musical collection of Premonstratensian Monastery in Nová Říše (Neureisch). The aim is to present the inventories stored in Moravské zemské muzeum (Moravian Land Museum) and Moravský zemský archiv (Moravian Land Archive) and mainly those inventories found directly in Nová Říše. The inventory could serve not only as an overview of the specific items stored in the collection at the specific time, but due to its nature, many inventories, in the course of time, served as the sorting materials and therefore allow us to understand the system and structure of a given collection even further. From the presented inventories the study chooses two of those stored in Nová Říše because unlike the rest of the inventories, these provide the most information of the evolution of the collection. The pencil-written notes give a significant amount of details about the missing compositions or wrong authorship of specific musical pieces. Although the studied inventories provide a lot of interesting data, it is only a tip of an iceberg and thus further research should be applied to all the other inventories of the musical collection.
References
[1] CZ-Bm: Sign. A17.715. Jan Fryček – Divertimento ex F

[2] CZ-Bm: Sign. A17.812. Wolfgang Amadeus Mozart – Ouverture from Don Juan

[3] CZ-Bm: Sign. A17.859. Antonio Salieri – Armida

[4] CZ-Bm: Sign. A17.968. Wolfgang Amadeus Mozart – Don Giovanni

[5] CZ-Bm: Sign. A17.969. Pietro Alessandro Guglielmi – La pastorella nobile

[6] CZ-Bm: Sign. A17.970. Wolfgang Amadeus Mozart – Le nozze di Figaro

[7] CZ-Bm: Sign. A17.971. Antonio Salieri – La Grotta di Trofonio

[8] CZ-Bm: Sign. A17.972. Wolfgang Amadeus Mozart – Die Zauberflöte

[9] CZ-Bm: Sign. A17.999. Jan Fryček – Pange lingua in C

[10] CZ-Bm: Sign. A18.033. Jan Fryček – Aria, pro Omni festo

[11] CZ-Bm: Sign. A18.031. Jan Fryček – Aria in C

[12] CZ-Bm: Sign. A18.079. Jan Fryček – Offertorium in F. Pro omni Tempore

[13] CZ-Bm: Sign. A18.086. Jan Fryček – Offertorium in A. Pro omni Tempore

[14] CZ-Bm: Sign. A18.091. Jan Fryček – Offertorium in D#. De Nativitate Domini

[15] CZ-Bm: Sign. A18.095. Jan Fryček – Offertorium in C. Pro festo S. S. Trinita

[16] CZ-Bm: Sign. A18.102. Jan Fryček – Aria Ex G#. De Nomine Jesu

[17] CZ-Bm: Sign. A18.103. Jan Fryček – Aria ex B. Pro Festo Virginis

[18] CZ-Bm: Sign. A18.111. Jan Fryček – Graduale

[19] CZ-Bm: Sign. A18.163. Jan Fryček – Missa Pastoralis in D#

[20] CZ-Bm: Sign. A18.173. Jan Fryček – Missa Pastoralis et Offertorium

[21] CZ-Bm: Sign. A18.198. Jan Fryček – Reqviem ex F

[22] CZ-Bm: Sign. A18.207. Jan Fryček – Litaniae Lauretanae Ex C

[23] CZ-Bm: Sign. A18.216. Jan Fryček – Stationes Pro Festo S. S. Corporis Christi

[24] CZ-Bm: Sign. A18.217. Jan Fryček – Modulus de Sacratissimo Corpore D. N. Jesu Christi

[25] CZ-Bm: Sign. A18.218. Jan Fryček – Stationes Pro Festo S. S. Corporis Christi

[26] CZ-Bm: Sign. A18.226. Jan Fryček – Ecce! quomodo justus moritur

[27] CZ-Bm: Sign. A18.258. Jan Fryček – Parthia ex B

[28] CZ-Bm: Sign. A18.260. Jan Fryček – Synphonia ex D

[29] CZ-Bm: Sign. A18.262. Jan Fryček – Synphonia

[30] CZ-Bm: Sign. A18.269. Jan Fryček – Rorate ex C

[31] CZ-Bm: Sign. A18.272. Jan Fryček – Rorate

[32] CZ-Bm: Sign. A18.273. Jan Fryček – Rorate ex G

[33] CZ-Bm: Sign. A18.286. Jan Fryček – Veni Sancte Spiritus

[34] CZ-Bm: Sign. A18.289. Jan Fryček – Litanie Lauretane in C

[35] CZ-Bm: Sign. A18.290. Jan Fryček – Offertorium Ex D#. Pro omni Tempore

[36] CZ-Bm: 85.233/G 2.158, 85.234/G 2.159, 85.235/G 2.160, G 26. Inventories

[37] CZ-Bsa: E 58, k. 252, f. 11–19. Inventories

[38] ČERNUŠÁK, Gracián – ŠTĚDROŇ, Bohumír – NOVÁČEK, Zdenko (eds.). Československý hudební slovník osob a institucí. Sv. 1., Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963.

[39] ČERNUŠÁK, Gracián – ŠTĚDROŇ, Bohumír – NOVÁČEK, Zdenko (eds.). Československý hudební slovník osob a institucí. Sv. 2., Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965.

[40] FUKAČ, Jiří. Zur inneren Systematik musikalischer Verzeichnisgattungen. In VYSLOUŽIL, Jiří (ed.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1967, roč. 16, č. H2, pp. 21–30.

[41] HAUPT, Helga. Wiener instrumentenbauer von 1791 bis 1815. In Studien zur Musikwissenschaft. Österreich: Gesellschaft zur Herausgabe von Denkmälern der Tonkunst, Universität Wien, 1960, 24. Bd., p. 142.

[42] MADEJA, Ondřej. Kulturní život premonstrátského kláštera v Nové Říši v letech 1848–1948 a jeho působení na širokou veřejnost. České Budějovice, 2009. Master's thesis. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Education. Supervisor PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

[43] MAŇAS, Vladimír. Hudební tradice. In NEKUDA, Vladimír. Dačicko, Slavonicko, Telčsko. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005. pp. 402–407.

[44] MAŇAS, Vladimír. K problematice hudebních inventářů: několik doplňujících poznámek k heslu Katalog Jiřího Fukače ve Slovníku české hudební kultury Musicologica Brunensia. 2016, roč. 51, č. 2, pp. 81–94. | DOI 10.5817/MB2016-2-7

[45] OLŠANSKÁ, Ludmila. Hudební sbírka kláštera premonstrátů v Nové Říši. Brno: Ústav hudební vědy, 1997. Seminar paper. Supervisor PhDr. Stanislav Tesař.

[46] PAŘEZ, Jan – KROUPA, Jiří. NOVÁ ŘÍŠE (Jihlava) Bývalý konvent premonstrátek Matky Boží (P. Marie) s kostelem sv. Petra a Pavla, následně kanonie premonstrátů. In FOLTÝN, Dušan a kol. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Libri, 2005, pp. 456–460.

[47] PERNERSTORFER, Matthias J. Ferdinand Raimund in Telč. Zu Schlosstheater und Theaterbibliothek der Grafen Podstatzky-Lichtenstein. Nestroyana, 2012, 32, Heft 1–2, pp. 33–46.

[48] PERUTKOVÁ, Jana. Johann Adam Mitscha (1746–1811). Ein Wiener Zeitgenosse Mozarts. Studien zur Musikwissenschaft. Tutzing: Hans Schneider, 2007, Bd. 53, pp. 61–72.

[49] RITSCHEL, Norbert. Personalstand der Secular und Regular Geistlichkeit der Brünner Diöcese in Mähren im Jahre 1841. Brünn: Franz Gastl, 1841, p. 134.

[50] SVOBODOVÁ-PALEČKOVÁ, Věra. Hudební sbírka kláštera premonstrátů v Nové Říši. Časopis Moravského muzea v Brně. XXXVI-1951, p. 3.

[51] TESAŘ, Stanislav. Kapitoly z hudební topografie: Nová Říše. Opus Musicum, 1970, č. 3, pp. 88–89.

[52] VETTERL, Karel. Volkslied-Sammelergebnisse in Mähren und Schlesien aus dem Jahre 1819. In VYSLOUŽIL, Jiří (ed.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1973, roč. 22, č. H8, p. 103, 106, 107, 115.

[53] VETTERL, Karel – HRABALOVÁ, Olga. Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1994

[54] ŽÍDECKÝ, Cyril. Beschreibung und kurze Geschichte des Prämonstratenser-Chorherrenstiftes Neu-Reisch in Mähren. Würzburg & Wien: Verlag von Leo Woerl, 1882.