Civilist tendencies in the inter-war Czech music : at the beginning of a research

Title: Civilist tendencies in the inter-war Czech music : at the beginning of a research
Source document: Musicologica Brunensia. 2019, vol. 54, iss. 1, pp. 237-251
Extent
237-251
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study deals with "civilist" [civilistní] tendencies in music and musical culture of the interwar Czechoslovakia. The "civilism" [civilismus] in literature had its parallels in other areas of Czech artistic production too, especially in visual arts, and later – after the First World War – also in classical music. Since the culture of the First Czechoslovak Republic (1918–1938), being seen in its entirety, appears to be saturated with various reflections of modernity (either real modernity or imagined), the term "civilist" makes sense only when it refers to such works of art that unilaterally focus on representing the typical civilizational and civil moments and realities of the 1920s and 30s: sports, physical education and other leisure activities, jazz, tango and popular musical culture in general, attributes of the metropolitan environment, technical devices, machinery, cars, motorcycles, klaxons, airplanes, film, cabaret, circus, bar and cocktails, and various aspects of everyday urban life. Although the civilist tendencies represent a crucial and typical phenomenon of Czech music and musical culture of the inter-war period, musicology has reflected them only very little and has not approached them as a particular research problem so far. The present study proposes hypotheses and methodology for a future research on musical civilism, gives an overview of contemporary discourse about musical civilism, and presents the most important musical works and topics which the future research should focus on.
References
[1] –a–. B. Martinů: Loutky. Dalibor, 1925, vol. 41, no. 10, p. 232.

[2] F. B. [BARTOŠ, František]. Večer skladeb Jana Zelinky. Lidové noviny, vol. XLI, no. 529, 21. 10. 1933, p. 9.

[3] BARTOŠ, Josef. O proudech v soudobé hudbě. Kdyně: Okresní sbor osvětový, 1924.

[4] BURIAN, E[mil] F[rantišek]. Jazz. Praha: Aventinum, 1928.

[5] COCTEAU, Jean. Cock and Harlequin: Notes concerning Music. London: The Egoist Press, 1921.

[6] HOLZKNECHT, Václav. Mladá Francie a česká hudba. Praha: Melantrich, 1938.

[7] HOLZKNECHT, Václav. Klavír v moderní hudbě. Praha: Melantrich, 1938.

[8] KNITTL, Zdenko. Jaromír Weinberger o své nové opeře "Lidé z Poker-Flatu". Divadelní list Národního divadla v Brně, 1932, vol. 8, no. 7 (15. 11.), pp. 169–173.

[9] MARTINŮ, Bohuslav. O současné hudbě. Listy Hudební Matice, 1925, vol. 4, no. 9–10, pp. 268–273.

[10] NEUMANN, Stanislav Kostka. Ať žije život! Volné úvahy o novém umění. Praha: Fr. Borový, 1920.

[11] NEUMANN, S[tanislav]. K[ostka]. Umění a společnost. Rudé právo, vol. II, no. 201, 28. 8. 1921, pp. 3–4.

[12] NEUMANN, [Stanislav Kostka]. Občanské umění. Rudé právo, vol. II, no. 240, 23. 10. 1921, p. 3.

[13] NOVALIS. Briefe und Werke. Band 3: Die Fragmente. Berlin: Schneider, 1943.

[14] OPPERT, Kurt. Das Dinggedicht. Eine Kunstform bei Mörike, Meyer und Rilke. Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 1926, vol. 4, pp. 747–783.

[15] REINER, Karel. Aktiva předválečné hudební avantgardy. Rytmus, 1945–1946, vol. 10, pp. 8–10.

[16] stál. České symfonické novinky v pražském rozhlase. Lidové noviny, vol. XLVIII, no. 439, 30. 8. 1940, p. 7.

[17] STANISLAV, Josef. Moderní hudba a Mezinárodní hudební festival v Praze 1924. Dalibor, 1924, vol. 40, no. 13–14, pp. 115–116.

[18] G. DELIBRÉ – T T. GARELL [SVOBODA, Jiří – Karel TEIGE]. Musica a Muzika. Život: list pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu, 1922, vol. 2, pp. 86–89.

[19] TEIGE, Karel. Naše umělecké touhy. Rovnost, vol. XXXVII, no. 198, 19. 7. 1921, pp. 5–6.

[20] WALTER, Rudolf. Civilní melodram. Divadelní list Národního divadla v Brně, 1938, vol. 13, no. 12 (28. 1.), pp. 286–287.

[21] ADLEROVÁ, Alena. České užité umění: 1918–1938. Praha: Odeon, 1983.

[22] BAJER, Jiří et al. Dějiny české hudební kultury 1890/1945, 2: 1918/1945. Praha: Academia, 1981.

[23] BARTLOVÁ, Milena (ed.). Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Praha: UMPRUM, 2015.

[24] BARTLOVÁ, Milena (ed.). Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. Praha: UMPRUM, 2017.

[25] BATEMAN, Anthony. Ludus Tonalis: Sport and Musical Modernism 1910–1938. In Sporting Sounds: Relationships between Sport and Music. Anthony Bateman – John Bale (eds.). Abingdon: Routlege, 2006, pp. 145–163.

[26] BEK, Josef. Avantgarda: ke genezi socialistického realismu v české hudbě. Praha: Panton, 1984.

[27] ČESÁLKOVÁ, Lucie. Estetika dezinfekce: Film, sport a hygiena v české kultuře 20. let 20. století. Iluminace, 2006, vol. 18, no. 1, pp. 85–98.

[28] ČURDA, Martin. "From the Monkey Mountains": The Body, the Grotesque and Carnival in the Music of Pavel Haas. Journal of the Royal Musical Association, 2016, vol. 141, no. 1, pp. 61–112. | DOI 10.1080/02690403.2016.1151235

[29] EBEN, Petr. Vokální sloh. In Pavel Bořkovec. Život a dílo. Jaroslav Kasan (ed.). Praha: Panton, 1964, pp. 78–80.

[30] HOLZKNECHT, Václav. Orchestrální tvorba. In Pavel Bořkovec. Život a dílo. Jaroslav Kasan (ed.). Praha: Panton, 1964, pp. 45–66.

[31] HRADECKÝ, Emil. O technických prostředcích hudební mluvy Pavla Bořkovce. In Živá hudba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973, pp. 89–90.

[32] CHMELAŘOVÁ, Vlasta. Civilismus. In Slovník české hudební kultury. Jiří Fukač – Petr Macek – Jiří Vysloužil (eds.). Praha: Editio Supraphon, 1997, pp. 107–108.

[33] LAHODA, Vojtěch. Devětsil a sociální civilismus v umění. Praha: Academia, 1987.

[34] LAHODA, Vojtěch. Civilismus, primitivismus a sociální tendence v malířství 20. a 30. let. In Dějiny českého výtvarného umění IV, 1890/1938, 2. Alena Adlerová – Vojtěch Lahoda (eds.). Praha: Academia, 1998, pp. 61–99.

[35] MUKAŘOVSKÝ, Jan (ed.). Dějiny české literatury IV: Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha: Victoria Publishing, 1995.

[36] PAPOUŠEK, Vladimír (ed.). Dějiny nové moderny: česká literatura v letech 1905–1923. Praha: Academia, 2010.

[37] PAPOUŠEK, Vladimír. Civilizační poezie. In Heslář české avantgardy: estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908–1958. Josef Vojvodík – Jan Wiendl (eds.). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Togga, 2011, pp. 93–98.

[38] PAPOUŠEK, Vladimír (ed.). Dějiny nové moderny. 2, Lomy vertikál: česká literatura v letech 1924–1934. Praha: Academia, 2014.

[39] PELC, Martin. Sport a česká společnost do roku 1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019.

[40] PETERKA, Josef. Civilismus. In Slovník literárních směrů a skupin. Štěpán Vlašín (ed.). Praha: Panorama, 1983, pp. 31–34.

[41] PETERKA, Josef. Civilizační poezie. In Slovník literární teorie. Štěpán Vlašín (ed.). Praha: Československý spisovatel, 1984, p. 56.

[42] POMAJZLOVÁ, Alena (ed.) RYTMY + POHYB + SVĚTLO. Impulsy futurismu v českém umění. Plzeň: Arbor vitae – Západočeská galerie v Plzni, 2012.

[43] STOLLBERG, Arne. Bewegungsspiele – Martinůs Half-Time und die Rolle des Ballsports in der französischen Musik um 1920. In Kontinuität des Wandels: Bohuslav Martinů in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Aleš Březina – Irena Rentsch (eds.). Bern: Peter Lang, 2010, pp. 69–96.

[44] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Wolker Jiří. In Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek druhý, M–Ž. Gracián Černušák – Bohumír Štědroň – Zdenko Nováček (eds.). Praha: Státní hudební nakladatelství, 1965, p. 597.

[45] ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček, Leoš. Český hudební slovník osob a institucí [online]. 2009. [cit. 2018-8-23]. URL: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=2192

[46] ŠVÁCHA, Rostislav (ed.). StArt: sport jako symbol ve výtvarném umění. Řevnice: Arbor vitae – Český olympijský výbor – Ústav dějin umění AV ČR, 2016.

[47] VOLF, Petr. Sport je umění: Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století. Praha: Kant, 2015.

[48] ZAPLETAL, Miloš. Petrželkova "Štafeta": Madrigali sportivi ed amorosi. Opus musicum, 2013, vol. 45, no. 6, pp. 17–38.

[49] ZAPLETAL, Miloš. Náhradní religiozita v české meziválečné hudbě: případ dvou zhudebnění Wolkerovy Balady o námořníku. Muzikologické fórum, 2014, vol. 3, no. 2, pp. 251–256.

[50] ZAPLETAL, Miloš. Apoteóza Sokola, armády a nového člověka: rané recepce Janáčkovy Sinfonietty. Hudební věda, 2016, vol. 53, no. 2–3, pp. 257–287.

[51] ZAPLETAL, Miloš. Sport a česká meziválečná hudba: úvod do problematiky. Opus musicum, 2016, vol. 48, no. 2, pp. 6–40.

[52] ZAPLETAL, Miloš. Playful but Animalistically Serious: Czech Interwar Music and Sport. Czech Music Quarterly, 2018, no. 1, pp. 15–25.

[53] ZIMMERMANN, Aleš. Sociální civilismus a poetismus – společenství cíle? MA dissertation at Masaryk University Brno, 2012.