Příspěvek k dějinám brněnské hudební vědy

Title: Příspěvek k dějinám brněnské hudební vědy
Variant title:
  • Contribution to history of Brno musicology
Source document: Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 1, pp. [3]-8
Extent
[3]-8
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The text is conceived as a contribution to history of Department of Musicology in Masaryk University in Brno, from point of view of major Czech musicologist and long-time head of this department, professor Jiří Vysloužil who celebrated his 90th birthday last year. The contribution is dedicated to important stages in history of the department, former and current pedagogues as well as to professional scientific activity which was closely connected to the Department of Musicology in Brno not only in the past but also in the present.
References
[1] DESCARTES, René. Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách. Praha: J. Laichter, 1933.

[2] DRATVOVÁ, Albína. Etika tvůrčí práce. Praha: Bohuslav Hendrich, 1941.

[3] Hudba slovanských národů a její vliv na evropskou hudební kulturu. Hudebněvědné sympozium, Brno 9.10.-13.10. 1978, (ed. Jiří Vysloužil). Brno: Česká hudební společnost, 1981.

[4] JANÁČEK, Leoš. O lidové písni a lidové hudbě: dokumenty a studie, (ed. Jiří Vysloužil). Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955.

[5] KANT, Immanuel. Kantova Kritika čistého rozumu (překlad František Krejčí). Praha: Česká akademie věd a umění, 1930.

[6] Leoš Janáček a soudobá hudba. Mezinárodní hudebně vědecký kongres, Brno 1958, (ed. Jiří Vysloužil). Praha: Panton, 1963.

[7] SEHNAL, Jiří – VYSLOUŽIL, Jiří. Dějiny hudby na Moravě. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2001.

[8] SCHILLER, Friedrich. Estetická výchova (překlad Josef Hrůša). Praha: Bohuslav Hendrich, 1942.

[9] ŠOUREK, Otakar. Život a dílo Antonína Dvořáka, 4 svazky. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1922–1933.

[10] ŠTĚDROŇ, Bohumír – ČERNUŠÁK, Gracián – NOVÁČEK, Zdenko. Československý hudební slovník osob a institucí, 2 díly. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963–I, 1965–II.

[11] VYSLOUŽIL, Jiří – FUKAČ, Jiří – MACEK, Petr. Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997.

[12] VYSLOUŽIL, Jiří. Alois Hába: život a dílo. Praha: Panton, 1974.

[13] VYSLOUŽIL, Jiří. Dvě stě let české hudby na Moravě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.

[14] VYSLOUŽIL, Jiří. Hudební slovník pro každého, 2 díly. Vizovice: Lípa, 1995–I, 1999–II.

[15] VYSLOUŽIL, Jiří. Hudobníci 20. storočia. Bratislava: Štátne hudobné vydavateľstvo, 1964.

[16] VYSLOUŽIL, Jiří. Karel Husa: skladatel mezi Evropou a Amerikou. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2011.

[17] VYSLOUŽIL, Jiří. Leoš Janáček: für Sie porträtiert. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1981.

[18] VYSLOUŽIL, Jiří. Musikgeschichte Mährens und Mährisch-Schlesiens vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Jahr 1945. Wien: Böhlau Verlag, 2014.

[19] VYSLOUŽIL, Jiří. Muzikologické rozpravy. Praha: Panton, 1986.