Otakar Šourek – nedoceněná postava českého hudebního života

Title: Otakar Šourek – nedoceněná postava českého hudebního života
Variant title:
  • Otakar Šourek – undervalued figure of Czech musical life
Source document: Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 1, pp. [177]-194
Extent
[177]-194
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The presented short study deals with Otakar Šourek, the author of the most extensive monograph on Antonín Dvořák to date. However he was the front connoisseur of the life and work of the composer, Šourek played even more significant role in the musical life of his period. He worked for numerous important music institutions and wrote music reviews, articles and studies for many journals and magazines, as well as books, dealing with Dvořák's student, performer and contemporaries. The text strives to evaluate Šourek's position amid the musical life of the time and emphasize his significance in Czech music history.
References
[1] BAJEROVÁ, Blanka. V. Novák, J. Suk a Podskalská filharmonie. [online]. Dostupné z: http:// www.suksociety.cz/odbisp/CL_bajerova.htm.

[2] BARTOŠ, Josef: Antonín Dvořák: kritická studie. Praha: J. Pelcl, 1913.

[3] BARTOŠ, Josef: O dvořákovskou chronologii. Smetana, r. 11, č. 7–8, 18. 11. 1921, s. 130–131.

[4] BURGHAUSER, Jarmil. Antonín Dvořák. Tematický katalog. Bibliografie, přehled života a dílo. 2. vyd. Praha: SNKLHU, 1960.

[5] DVOŘÁK, Antonín a ŠOUREK, Otakar, ed. Antonín Dvořák přátelům doma. Praha: Melantrich, 1941.

[6] HALLOVÁ, Markéta. 75 let Společnosti Antonína Dvořáka, Hudební rozhledy, 2006, r. 59, č. 3, s. 45.

[7] HOŘEJŠ, Antonín. Jubileum Otakara Šourka. Hudební rozhledy. 1953, r. 6, č. 14, s. 654.

[8] Jbk. K jubileu Otakara Šourka. Rytmus, 1943–1944, r. 9, č. 1, s. 2–7.

[9] LÖWENBACH, Jan. Dvořákův životopisec. Tempo: Listy Hudební matice. 1933, r. 13, č. 2, s. 35–40.

[10] MAÝROVÁ, Kateřina. O čem si psali Otakar Šourek a Bohuslav Martinů. Harmonie, březen 2003, s. 19–21.

[11] MAÝROVÁ, Kateřina. O čem si psali Otakar Šourek a Bohuslav Martinů. Harmonie, duben 2003, s. 17–21.

[12] MIKOTA, Václav, ed. Hudba a národ. V Praze: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1940.

[13] NOUZA, Zdeněk – NOVÝ, Miroslav. Josef Suk: tematický katalog skladeb. Praha: Editio Bärenreiter, 2005.

[14] NOVÁ, Kateřina. Dvořákův jubilejní rok 1941. Musicalia, 2014, r. 6, č. 1–2, s. 39–52.

[15] NOVÁ, Kateřina. Novinář a recenzent Otakar Šourek. Musicalia, 2011, r. 3, č. 1–2, s. 79–84.

[16] NOVÁ, Kateřina. Sondy do vztahu Václava Talicha a Otakara Šourka na pozadí jejich vzájemné korespondence. Hudební věda, 2012, r. 49, č. 3, s. 301–320.

[17] NOVÁ, Kateřina. Sondy do vztahu Václava Talicha a Otakara Šourka na pozadí jejich vzájemné korespondence v letech 1939–1956 (dokončení). Hudební věda, 2013, r. 50, č. 1–2, s. 145–178.

[18] OTTLOVÁ, Marta. The "Dvořák Battles" in Bohemia: Czech Criticism of Antonín Dvořák, 1911–1915. In: Rethinking Dvořák. Views from Five Countries. BEVERIDGE, David R. (ed.). Oxford: Clarendon Press, 1996.

[19] PEČMAN, Rudolf. Útok na Antonína Dvořáka. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1992.

[20] SKÁCEL, František. Sedmdesát let Umělecké besedy. 1863–1933. Praha: Umělecká beseda, 1933.

[21] SLOMINSKY, Nicholas, ed.: Baker's Biographical Dictionary of Musicians, Vol. 5. New York: Schirmer Reference, 2001, s. 704.

[22] ŠOUREK, Otakar, ed. Smetanova "Má vlast": její vznik a osudy. Praha: Topičova edice, [1940].

[23] ŠOUREK, Otakar, ed. Václav Talich: život a práce: soubor statí. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1943.

[24] ŠOUREK, Otakar. Antonín Dvořák. Praha: Mánes, 1929.

[25] ŠOUREK, Otakar. Dvořákovy skladby komorní: charakteristika a rozbory. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1943.

[26] ŠOUREK, Otakar. Dvořákovy skladby orchestrální: charakteristika a rozbory. [Svazek] I., Koncerty - serenády - suity - nokturna - rhapsodie - slovanské tance - legendy - symfonické variace - scherzo capriccioso - skladby drobné. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1944.

[27] ŠOUREK, Otakar. Dvořákovy skladby orchestrální: charakteristiky a rozbory. [Svazek] II., Skladby programní. Ouvertury operní - ouvertury koncertní - symfonické básně. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1946.

[28] ŠOUREK, Otakar. Dvořák's Werke: Ein vollständiges Verzeichnis in chronologischer, thematischer Anordnung = Skladby Dvořákovy: Úplný seznam chronologický, thematický a systematický. Berlin: Simrock, [1917].

[29] ŠOUREK, Otakar: Život a dílo Antonína Dvořáka. Praha: Hudební Matice Umělecké besedy, 1922–1933. 4 sv.

[30] ŠOUREK, Otakar. Jos. Suk o svém tvůrčím vývoji. Tempo: Listy Hudební matice, 1934, r. 13, č. 5, s. 142–145.

[31] ŠOUREK, Otakar. Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy: Rozbor. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1920.

[32] ŠOUREK, Otakar. Rudolf Karel: Variace v životě i díle. Vydání 1. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1947.

[33] ŠOUREK, Otakar. Skladby Josefa Suka. Hudební revue, r. 7, č. 4–5, leden – únor 1914, s. 186–198.

[34] ŠOUREK, Otakar. Skladby Vítězslava Nováka, Hudební revue, r. 3, č. 10, prosinec 1910, s. 507– 516.

[35] ŠOUREK, Otakar. Stopami Sukova Epilogu. Tempo: Listy Hudební matice, 1946, r. 18I, č. 2–3, s. 35–39 a č. 4–5, s. 120–124.

[36] ŠOUREK, Otakar. Sukovy melodramatické pohádky. Hudební revue, 1912, r. 5, č. 7, s. 312.

[37] ŠOUREK, Otakar. Tematický rozbor Symfonie A dur O. Ostrčila, Smetana, 1906, r. 1, č. č. 6, 1. 3. 1906, s. 73–79.

[38] ŠOUREK, Otakar: Nová kniha o Dvořákovi. Hudební revue, 1915, r. 8, č. 2, s. 59–71.

[39] ŠOUREK, Otakar: O dvořákovskou chronologii. Smetana, 1921, r. 11, č. 9–10, 30. 12.1921, s. 155–156.

[40] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Šourek, Otakar. In KOL. RED.: Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek 2. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, s. 714–715.

[41] TALICH, Václav. Úvahy, projevy a statě. Beroun: Okresní muzeum Beroun, 1983.

[42] TYRRELL, John. Šourek, Otakar. In SADIE, Stanley, ed. The New Grove. Vol. 17. London: Macmillan Publisher, 1980, s. 753–754.

[43] VEČEŘA, Pavel. Národní souručenství, in: Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861–2004, Malíř, Jiří a kol. Brno: Doplněk, 2005, s. 1091–1103.

[44] VOJTĚŠKOVÁ, Jana (ed.). Josef Suk. Dopisy o životě hudebním i lidském. Praha: Editio Bärenreiter, 2005.

[45] Výroční státní ceny pro hudební umění a teorii. Tempo: Listy Hudební matice, r. 9, č. 3, 20. 11. 1929, s. 122.