How do Polish students deal with learning difficulties? : private lessons – fashion or necessity

Title: How do Polish students deal with learning difficulties? : private lessons – fashion or necessity
Variant title:
  • Jak řeší polští studenti potíže s učením? : soukromé hodiny – móda nebo nutnost
Author: Bartosz, Bogna
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. [85]-100
Extent
[85]-100
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article describes psychological aspects of using private lessons (additional paid lessons by Polish pupils. The problem concerns using private tuition by pupils and students of various schools (primary, junior high, secondary, tertiary). Many reports indicate that the phenomenon is expanding not only in Poland, but in Europe as well. The article depicts the range of private lessons, reasons for taking private lessons, but also youth's learning strategies and reasons for not using private tuition. The paper is based on research done among psychology students at the University of Wrocław. 272 first year psychology students of the University of Wrocław (83 students in the academic year 2005/06: 62 women and 21 men; 189 students: 124 women and 65 men – in the academic year 2006/07) participated in the research. The students completed the survey that included questions about the preferred strategies of preparing to matura, the reasons to take private lessons, the time spent on individual learning, as well as learning with a private teacher, assessment of private lessons as a method of learning, and student financial situation assessment. The following conclusion can be drawn from the submitted data: private lessons in contemporary Poland are not only popular, but according to many students they are a "fashionable", even "essential" form of additional training, and the extra classes increase chances for a successful examination.
Článek popisuje psychologické aspekty užívání soukromých hodin (doplňkové placené výuky) polskými žáky. Problém se týká využívání soukromé výuky žáky a studenty různých škol (základních, nižších středních, středních a vysokých). Mnohé zprávy naznačují, že tento fenomén není na vzestupu pouze v Polsku, ale také po celé Evropě. Článek se zaměřuje na rozsah soukromých lekcí, důvody vedoucí k jejich využití, ale také na učební strategie u mladých lidí a na důvody nevyužívání soukromých hodin. Příspěvek staví na výzkumu provedeném se studenty psychologie Wroclawské univerzity. Na výzkumu participovali 272 studenti prvního ročníku Wroclawské univerzity (83 studenti v akademickém roce 2005/06: 62 ženy a 21 muž; 189 studentů v akademickém roce 2006/07: 124 ženy a 65 mužů). Studenti vyplnili dotazník, který obsahoval otázky týkající se upřednostňovaných strategií přípravy k maturitě, důvodů vedoucí k využití soukromých hodin, času stráveného samostatným učením a také výuky soukromých učitelů, zhodnocení soukromých hodin jako metody učení a zhodnocení finanční situace studenta. Ze získaných dat lze vyvodit následující závěr: soukromé hodiny v současném Polsku nejsou pouze populární, ale podle mnohých studentů jsou "módním", dokonce "základním" druhem doplňkového výcviku a hodiny navíc zvyšují pravděpodobnost úspěšného vykonání zkoušky.