Posttraumatický rozvoj osobnosti v kontextu pozitivní psychologie

Title: Posttraumatický rozvoj osobnosti v kontextu pozitivní psychologie
Variant title:
  • Posttraumatic growth in the context of positive psychology
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. [45]-59
Extent
[45]-59
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek je věnován tématu posttraumatického rozvoje osobnosti v kontextu pozitivní psychologie. Uvádíme definice a základní domény posttraumatického rozvoje a zaměřujeme se zejména na uvažování o psychologických ztrátách a ziscích u pacientů s onkologickým onemocněním a členů jejich rodin. Uvádíme stručný přehled výzkumů v této oblasti a přinášíme předběžné výsledky studie zaměřené na posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí. Analyzujeme výpovědi rodičů a jimi udávané pozitivní aspekty náročné životní situace a identifikujeme základní znaky posttraumatického rozvoje jejich osobnosti. V závěrečné části příspěvku začleňujeme výsledky do kontextu aktuálních poznatků pozitivní psychologie a navrhujeme možnosti aplikace získaných poznatků do praxe v rámci terapeutických či poradenských intervencí.
The article concerns the subject of the posttraumatic growth (PTG) in the context of positive psychology. We give the definition and main domains of the posttraumatic growth and we focus on current research of psychological losses and benefits in oncological patients and their family members. We bring preliminary results of the study analysing thinking and feelings in parents of childhood cancer survivors. Its main goal was to identify main domains of a parents' posttraumatic growth. The content analysis of parents' subjective statements of percieved benefits lead to an identification of main domains of PTG (changed perception of self, changes relating to others and changed life-philosophy). Specific categories of positive psychology (love, hope, gratitude, meaningfulness, etc) were distinguished. The prospective outcomes of the study are therapeutical interventions supporting the benefitfinding strategy and facilitating the PTG in parents of childhood cancer survivors.