Norbert Fabián Čapek (1870-1942) as a psychologist in Brno, Newark (N. J., USA) and Prague

Title: Norbert Fabián Čapek (1870-1942) as a psychologist in Brno, Newark (N. J., USA) and Prague
Variant title:
  • Norbert Fabián Čapek (1870-1942) psycholog v Brně, Newarku (N. J., USA) a Praze
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. [7]-10
Extent
[7]-10
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
N. F. Čapek is a colourful, complex, fascinating personality. Our account will be focussed on his involvement in applied psychology however, it may be useful to first briefly note his religious development.
N. F. Čapek je pestrou, složitou, fascinující osobností. Náš příspěvek je zaměřen na jeho působení v oblasti aplikované psychologie. Za zmínku však jistě stojí i stručné nastínění jeho religiózního vývoje.