Pražské a české motívy v latinskej humanistickej poézii

Title: Pražské a české motívy v latinskej humanistickej poézii
Source document: Kákošová, Zuzana. Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenková, Anna (Editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011, pp. 107-115
Extent
107-115
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Štúdia prináša pohľad na poéziu slovenských humanistov, ktorí žili a tvorili v českom literárnom a kultúrnom prostredí. Sústreďuje sa na tematizáciu českých a pražských motívov v poézii Martina Rakovského, Juraja Koppaya Daniela Basilia.
The paper brings a view on the poetry of Slovak Humanists who lived and worked in Czech literary and cultural environment. It focuses on Czech and Prague motifs in the poetry of Martin Rakovský, Juraj Koppay a Daniel Basilius.