Několik poznámek k chronologii a datování hmotné kultury doby hradištní na Moravě

Title: Několik poznámek k chronologii a datování hmotné kultury doby hradištní na Moravě
Variant title:
  • Einige Anmerkungen zu Fragen der Chronologie und zur Datierung der Sachkultur aus der Burgwallzeit in Mähren
Author: Mazuch, Marian
Source document: Mazuch, Marian. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 211-216
Extent
211-216
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Cílem příspěvku je upozornit na několik zásadních, v podstatě obecně známých problémů, které komplikují či limitují snahy o podrobnější chronologizaci materiální kultury raného středověku, resp. jednotlivých terénních situací (např. časové podchycení vývoje a především případných strukturálních změn v mocenských centrech – hradištích). Celá problematika je orientována na archeologii Velké Moravy, která se ve smyslu tradiční periodizace zhruba kryje se středo hradištním obdobím.