Na margo výzkumu žánru deníku ve slovanském prostředí

Title: Na margo výzkumu žánru deníku ve slovanském prostředí
Variant title:
  • On the research of genre of a diary in the Slavonic environment
Source document: Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 95-102
Extent
95-102
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Deník je v současnosti oblíbeným žánrem spisovatelů i ne-spisovatelů, svědčí o tom vznik množství deníků publikovaných zejména ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století. Z perspektivy literární vědy však žánr deníku patří k těm méně oblíbeným, nevzniká o něm tolik sekundární literatury, jako například o románu nebo povídce. Předkládaný příspěvek se zabývá žánrem deníku z hlediska terminologie, jeho místa v systematice autobiografických žánrů. Na příkladě Deníku spisovatele F. M. Dostojevského a Pod jařmem M. Bulgakova se blíž zaměřuje na žánrový typ spisovatelského deníku a jeho specifikum v kontextu slovanských literatur.
A lot of diaries published in the second half of 20th century and at the beginning of 21st century witnesses about the fact that nowadays, diary is considered to be one of popular genres by writers as well non-writers. From the perspective of literary criticism, diary belongs to less popular genres, because in the recent past about this genre has not been created a lot of secondary literature in comparison with other genres, for example a novel or short story etc. The paper deals with the genre of a diary from the point of terminology, its placement in the systematics of the autobiographical genres. On the example of Dostoyevsky's Diary of a writer and Bulgakov's Under the oppression, the author focuses on the genre type called diary of a writer and its specific features in the context of Slavonic literatures.
Note
Studie vznikla v rámci projektu Generační konflikt a jeho odraz ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách číslo MUNI/A/0959/2015 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2016.
References
[1] BOČKOVÁ, Hana: K problematice deníku jako literárního žánru. In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, D 36–37, 1989–1990, s. 37–45.

[2] BULGAKOV, Michail – BULGAKOVOVÁ, J. S.: Deníky Mistra a Markétky. Praha: Academia, 2013.

[3] BURSOV, Boris: Dostojevskij a jeho svět. Praha: Odeon, 1978.

[4] DOSTOJEVSKIJ, F. M.: Deník spisovatele I. Praha: Odeon, 1977.

[5] DOSTOJEVSKIJ, F. M.: Deník spisovatele II. Praha: Odeon, 1977.

[6] HLOUŠKOVÁ, Jana: Erupce deníků a memoárů v posledním čtvrtstoletí. Slavia 6, 1994, s. 299–307.

[7] PAUČOVÁ, Lenka: Pisateĺskij dnevnik kak osobyj vid žanra dnevnika v kontekste russkoj literatury. In: Folia Litteraria Rossica 9. Klasyka rosyjska w przestrzeni kulturowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 23–30.

[8] PAUČOVÁ, Lenka: Fiktivní deníky "zbytečných lidí" v díle M. J. Lermontova a J. Hrušovského. In: POSPÍŠIL, Ivo – ZELENKA, Miloš (eds.): Z dějin literární vědy: metody a přístupy II. Brno: Tribun EU, 2016, s. 63–73.

[9] PAUČOVÁ, Lenka: Žánr spisovatelského deníku u Michaila Bulgakova. Slavica litteraria 18, 2015, č. 2, s. 159–167.

[10] PAVERA, Libor et al: Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu. Praha: Verbum, 2015.

[11] POSPÍŠIL, Ivo: Literární genologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

[12] POSPÍŠIL, Ivo: Rozpětí žánru. Brno: Sprin-Print, 1992.

[13] VOISINE-JECHOVÁ, Hana: Proměny autobiografických žánrů. Mezi deníkem, esejem a narativní fikcí. In: PAVERA, Libor et al: Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu. Praha: Verbum, 2015, s. 28–41.